Denne fejlmeddelelse angiver, at det servernavn, du har angivet, ikke stemmer overens med navnet, der fremgår af serverens certifikat.

Du kan gave forårsaget denne fejl ved at indtaste den sikre servers IP-adressse, da DNS- eller NETBIOS-navnet fremkom på serverens certifikat. Hvis dette skulle ske, kan det se ud, som om du på ondsindet vis omdirigeres til en anden server end den, du havde til hensigt at oprette forbindelse til.

Du kan undgå at få vist denne meddelelse fremover ved at oprette forbindelse til serveren ved indtastning af adressen, der fremgår af den sikre servers certifikat.


Indholdsfortegnelse