Brug funktionssiden Programmer til at administrere en liste over programmer på et sted.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden. Gennemsøg listen ved at indtaste søgekriteriner i boksen Filter, udvid listen Start for at vælge et felt at søge i, og klik på Start, eller tryk på ENTER. Klik på Vis alle for at fjerne filterkriterierne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Virtuel sti

Viser den virtuelle sti, der bruges i en URL-adresse til at få adgang til programmet.

Fysisk sti

Viser den fysiske sti til mappen med programmets indhold.

Sted

Viser det sted, som programmet tilhører.

Programgruppe

Viser den programgruppe, som programmet kører i.

Elementer i handlingsruden

Nedenstående tabel beskriver de handlinger, der er tilgængelige, når der er forbindelse til en server.

Når du har forbindelse til et sted og vælger et program på siden Programmer, er de tilgængeligee handlinger Gennemse og Vis virtuelle mapper.

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj et program

Åbner dialogboksen Tilføj program, hvor du kan tilføje et program.

Indstil programstandarder

Åbner dialogboksen Programstandarder, hvor du kan konfigurere standardindstillinger, som er gældende for alle programmer.

Skift programgruppe

Åbner dialogboksen Vælg programgruppe, hvor du kan ændre den programgruppe, som det valgte program skal høre til. Denne handling er den eneste tilgængelige handling på siden Programmer, der vises, når du får vist programmer i en programgruppe. Denne handling er ikke tilgængelig på siden Programmer, der vises, når du får vist programmer på et sted.

Udforsk

Åbner den fysiske mappe (i Windows Stifinder), som er knyttet til den virtuelle rodmappe for det valgte program.

Rediger tilladelser

Åbner Windiws-dialogboksen Egenskaber for den fysiske mappe, der er knyttet til den virtuelle rodmappe for det valgte program.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Gennemse

Åbner det valgte program i en internetbrowser.

Grundlæggende indstillinger

Åbner dialogboksen Rediger program, hvor du kan redigere de indstillinger, der blev angivet ved oprettelsen af det valgte program.

Avancerede indstillinger

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger, hvor du kan konfigurere avancerede indstillinger for det valgte program.

Vis virtuelle mapper

Åbner funktionssiden Virtuelle mapper, hvor du kan få vist de virtuelle mapper, der hører til det valgte program.

Se også


Indholdsfortegnelse