Brug funktionssiden Gennemsyn af FTP-mapper til at ændre indholdsindstillingerne for gennemsyn af en mappe på FTP-serveren. Når du konfigurerer mappegennemsyn, bruger alle mapper de samme indstillinger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Visningsmåde for mapper

Angiver det format, der skal bruges ved visning af en mappes indhold. Valgmulighederne er:

  • MS-DOS – Viser filer og mapper i MS-DOS-formatet.

  • UNIX – Viser filer og mapper i UNIX-formatet.

Virtuelle mapper

Angiver, om der skal vises virtuelle mapper ved visning af indholdet af en mappe. Hvis indstillingen er aktiveret, vises virtuelle mapper. Ellers skjules virtuelle mapper.

Byte til rådighed

Angiver, om der skal vises byte til rådighed ved visning af indholdet af en mappe.

Bemærk!

De viste byte, der er til rådighed, afspejler den størrelse, der er tilbage på disken, eller de resterende byte til rådighed, hvis kvoter på diskniveau eller mappeniveau er aktiveret.

Firecifrede år

Angiver det årsformat, der skal bruges ved visning af den senest ændrede dato for hver fil. Hvis indstillingen er aktiveret, vises datoer som firecifrede år. Ellers vises datoer som tocifrede år.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Anvender ændringer af funktionssiden Gennemsyn af FTP-mapper.

Annuller

Annullerer ændringer af funktionssiden Gennemsyn af FTP-mapper.

Bemærk!

Ud over at konfigurere indstillingerne for mappegennemsyn på en FTP-server kan du bruge funktionen FTP-meddelelser til at tilpasse de meddelelser, der vises, når brugere får adgang til din FTP-server.

Se også


Indholdsfortegnelse