Som standard installeres IIS 7.5 ikke på Windows® 7. Du kan installere IIS ved at klikke på Windows-funktioner i Avancerede indstillinger under Programmer i Kontrolpanel.

Bemærk!

Du skal være medlem af gruppen Administratorer for at installere IIS 7.5.

Sådan installeres IIS 7.5 på Windows 7

Du kan udføre denne procedure ved brug af brugergrænsefladen eller et script.

Brug af brugergrænsefladen
  1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. I Kontrolpanel skal du klikke på Programmer og derefter klikke på Slå Windows-funktioner til eller fra.

  3. I dialogboksen Windows-funktioner skal du klikke på Internet Information Services og derefter klikke på OK.

Vigtigt!

Hvis du bruger Kontrolpanel til at installere IIS, får du standardinstallationen, der har et minimalt antal funktioner. Hvis du har brug for flere IIS-funktioner, som f.eks. Funktioner til programudvikling eller Værktøjer til Web Management, skal du sikre dig, at du markerer de afkrydsningsfelter, der er knyttet til disse funktioner, i dialogboksen Windows-funktioner.

Brug af et script
  • Skriv følgende kommando i et script:

    start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Vigtigt!

Hvis du bruger dette script, får du den fulde IIS-installation, som installerer alle tilgængelige funktionspakker. Hvis der er funktionspakker, som du ikke behøver, skal du redigere scriptet, så du kun installerer de pakker, som du behøver.

Se også


Indholdsfortegnelse