Brug dialogboksen Oplysninger, der skal logføres til at konfigurere indstillingerne for logføring eller andet indhold, som du vil medtage i de udvidede W3C-logfiler.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Dato (dato)

Registrerer den dato, anmodningen kom på. Vælges som standard.

Klokkeslæt (klokkeslæt)

Registrerer det klokkeslæt i UTC (Coordinated Universal Time), som anmodningen kom på. Vælges som standard.

Klientens IP-adresse (c-ip)

Registrerer IP-adressen på den klient, der foretog anmodningen. Vælges som standard.

Brugernavn (cs-username)

Registrerer navnet på den godkendte bruger, som har fået adgang til serveren. Anonyme brugere angives vha. en bindestreg. Vælges som standard.

Navn på tjeneste (s-sitename)

Registrerer navnet på den internettjeneste og forekomstnummeret, der kørte på klienten på det tidspunkt, hvor forekomsten blev registreret.

Servernavn (s-computername)

Registrerer navnet på den server, hvor posten i logfilen blev genereret.

Serverens IP-adresse (s-ip)

Registrerer IP-adressen på den server, hvor posten i logfilen blev genereret. Vælges som standard.

Serverport (s-port)

Registrerer nummeret på den serverport, som er konfigureret til tjenesten. Vælges som standard.

Metode (cs-method)

Registrerer HTTP-metoden, f.eks. GET, der bruges til anmodningen. Vælges som standard.

URI-stamme (cs-uri-stem)

Registrerer den URI (Uniform Resource Identifier), der er mål for handlingen. Vælges som standard.

Bemærk!

URI'en for FTP-anmodningen gælder normalt kun for en fil eller mappe og logfører ikke filens fulde sti eller mappe. Det gør læsning af logfiler vanskelig, når du arbejder med store indholdsmængder. Som følge af denne begrænsning kan du aktivere feltet Fuldstændig sti for at få vist detaljerede stioplysninger for anmodningen.

Protokolstatus (sc-status)

Registrerer HTTP-statuskode. Vælges som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Registrerer Windows-statuskode. Vælges som standard.

Byte sendt (sc-bytes)

Registrerer det antal byte, som serveren sendte.

Byte modtaget (cs-bytes)

Registrerer det antal byte, som serveren modtog.

Tid brugt (time-taken)

Registrerer den tid, handlingen tog, i millisekunder.

Serverport (s-port)

Registrerer nummeret på den serverport, som er konfigureret til tjenesten. Vælges som standard.

Vært (cs-host)

Registrerer værtsheadernavn, hvis det findes.

Bemærk!

Det værtsnavn, som du konfigurerer til dit websted, kan se lidt anderledes ud i logfilerne, fordi HTTP.sys registrerer værtsnavne med punycode-encoded format. Punycode koder Unicode-strenge til det begrænsede tegnsæt, der er tilladt i værtsnavne. Du kan finde flere oplysninger i RFC 3492.

Protokolunderstatus (cs-understatus)

Registrerer den protokolversion, HTTP eller FTP, som klienten brugte. Vælges som standard.

Session-id (x-session)

Registrerer FTP-session-id'et for klientens session. Vælges som standard.

Fuldstændig sti (x-fullpath)

Registrerer den fuldstændige relative sti fra FTP-rodmappen til handlingens destination. Vælges som standard.

Yderligere oplysninger (x-debug)

Registrerer beskrivende oplysninger for sc-statuskoden. Hvis f.eks. sc-statuskoden er 552, kan de ekstra registrerede oplysninger være "Brugerdiskkvota er overskredet".

Klientport (c-port)

Registrerer porten for den klient, der foretog anmodningen.


Indholdsfortegnelse