Brug dialogboksene Standarder til at redigere standardværdierne for egenskaber, som har standardværdier, f.eks. genbrugsindstillinger for programgrupper, grænser for steder og den programgruppe, som programmer kører i. Dialogboksene Standarder indeholder ikke egenskaber, som ofte er entydige, f.eks. stedbindinger eller den fysiske sti til stedets, programmets og den virtuelle mappes indhold.

Hvert af følgende objekter i IIS har alle dialogboksen Standard, hvor du kan redigere standardværdier for alle objekter af den pågældende type:

  • Programgruppe

  • Sted

  • Program

  • Virtuelle mapper

Når du ændrer en egenskabs standardværdi, får alle objekter af denne type den nye værdi, når:

  • Du opretter et nyt objekt af denne type.

  • Et eksisterende objekt ikke allerede har et bestemt værdisæt, som adskiller sig fra standardværdien for egenskaben.

    Bemærk!

    Hvis det er nødvendigt at ændre værdien for et bestemt sted eller program, kan du bruge dialogboksen Avancerede indstillinger.

Du kan få oplysninger om en bestemt egenskab ved at markere den i dialogboksenStandarder og derefter se de oplysninger, der vises i ruden med egenskabens beskrivelse under egenskabsgitteret. Du kan gøre ruden med egenskabsbeskrivelsen større ved at klikke på linjen mellem egenskabsgitteret og ruden med beskrivelsen og derefter trække opad. Du kan også ændre størrelsen på hele dialogboksen Standarder for at få vist flere egenskaber samtidig.

Se også


Indholdsfortegnelse