Webservere anvender FastCGI-protokollen (Fast Common Gateway Interface) til at kommunikere med eksterne programmer. FastCGI-protokollen bestemmer, hvordan oplysninger overføres mellem webserveren og et eksternt FastCGI-program. Når der sendes en anmodning, starter webserveren et FastCGI-program for at behandle anmodningen og oprette dynamiske svar, der sendes tilbage til klienten.

FastCGI-programmer håndterer HTTP-anmodninger, og hvert program består af en række procesgrupper. Inden for grupperne håndterer hver proces én anmodning ad gangen, og når de er færdige, returneres de til gruppen, indtil processen modtager en ny anmodning.

Brug siden FastCGI-indstillinger til at konfigurere indstillinger for procesgrupper for FastCGI-programmerne på webserveren. Du kan tilføje FastCGI-programmer til brug af stederne på webserveren, og du kan angive konfigurationsegenskaber som f.eks. behandlingsvariabler og maks. antal anmodninger for programmerne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Fuldstændig sti

Viser den fysiske sti, som processens eksekverbare fil skal benytte i procesgruppen.

Argumenter

Viser de argumenter, der skal overføres til det valgte FastCGI-program på starttidspunktet. Argumenterne kan benyttes til entydigt at identificere en FastCGI-procesgruppe, hvis der er flere FastCGI-procesgrupper for en enkelt eksekverbar fil til en proces.

MaxInstances

Viser det maksimale antal FastCGI-processer, der er tilladt i programprocesgruppen for det valgte FastCGI-program. Tallet repræsenterer også det maksimale antal samtidige anmodninger, som FastCGI-programmet kan håndtere. Standardværdien er 4.

For operativsystemerne Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2 skal du indstille egenskaben MaxInstances til 0, hvis IIS automatisk skal vælge det optimale antal FastCGI-processer for det aktuelle kørselsmiljø.

InstanceMaxRequests

Viser det maksimale antal anmodninger, det valgte FastCGI-program behandler før genbrug. Standardværdien er 200.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj et program

Åbner dialogboksen Tilføj FastCGI-program, hvor du kan konfigurere generelle egenskaber og kørselsegenskaber.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger FastCGI-program, hvor du kan ændre de generelle egenskaber og kørselsegenskaberne for det valgte program.

Fjern

Fjerner det valgte FastCGI-program.

Se også


Indholdsfortegnelse