Brug dialogboksene Tilføj administreret modul og Rediger administreret modul til at tilføje eller redigere administrerede moduler, som behandler anmodninger til webserveren. IIS indeholder en lang række administrerede moduler til behandling af dele af anmodninger, herunder f.eks. modulet FormsAuthentication, som udfører godkendelse for brugere i programmer, der benytter formulargodkendelse.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv et fuldt navn til det administrerede modul.

Type

Vælg eller skriv den administrerede type for modulet, f.eks. System.Web.Security.FormsAuthentication.

Hvis du tilføjer et administreret modul, skal du sørge for, at samlingen, som klassen hører til i, er registreret i kompileringsdelen system.web/compilation i din Web.config-fil. I modsat fald skal du skrive samlingens kvalificerede klassenavn på det administrerede modul. Hvis klassen er defineret i App_Code- eller bin-mappen, kan du nøjes med at specificere klassenavnet.

Aktiver kun til anmodninger til ASP.NET-programmer eller administrerede handlere

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis det administrerede modul kun skal behandle anmodninger til ASP.NET-programmer eller administrerede handlere. Når du vælger denne indstilling, aktiveres modulet ikke til anmodninger til andre typer indhold, f.eks. HTML-filer.

Se også


Indholdsfortegnelse