Miljøvariabler er strenge, der indeholder oplysninger som f.eks. filnavn eller sti. Disse variabler kontrollerer, hvordan forskellige programmer fungerer på en computer.

Når du tilføjer eller redigerer et FastCGI-program, kan du angive værdier til programegenskaberne. Du kan f.eks. angive værdier for miljøvariabler. Disse miljøvariabler angives af FastCGI-modulet, når en FastCGI-proces starter. Miljøvariablerne bliver kun angivet for FastCGI-processen og er usynlige for alle andre processer på computeren. Klik på knappen Gennemse (), når du angiver egenskaben EnvironmentVariables, for at åbne dialogboksen Samlingseditor – EnvironmentVariables. Du kan derefter angive valgfri miljøvariabler, der indstilles i den eksekverbare fil for FastCGI. Hvis nogen af de angivne variabelnavne skaber konflikt med eksisterende servervariabler, benyttes de navne, der angives i denne egenskab.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Medlemmer

Indeholder en liste over medlemmerne i samlingen af miljøvariabler. Hvert medlem består af et navne-værdipar. Hvis du vil tilføje et medlem, skal du indtaste et navn og en værdi i ruden Egenskaber for navn og derefter klikke på Tilføj. Hvis du vil fjerne et medlem, skal du fremhæve medlemmet på listen og derefter klikke på Fjern. Hvis du vil ændre den rækkefølge, som medlemmerne gemmes i i filen ApplicationHost.config, skal du benytte pilene Op og Ned. Da alle navne-værdipar er entydige, har rækkefølgen ikke betydning for funktionaliteten.

Navn

Skriv et entydigt navn til medlemmet.

Værdi

Skriv en værdi til medlemmet. Oplysningen gemmes sammen med det tilsvarende navn i filen ApplicationHost.config.

Sorteringsikoner

Brug disse ikoner til at sortere navne-værdiparrene efter kategori, egenskabssider eller alfabetisk.


Indholdsfortegnelse