Brug dialogboksen Tilføj skjult segment til at føje et URL-segment til listen over URL-segmenter, som modulet til anmodningsfiltrering vil afvise adgang for. Et URL-segment er en del af URL-adressestien, der står mellem skråstregerne (/).

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Skjult segment

Angiver det URL-segment, som modulet til anmodningsfiltrering afviser adgang for.

Bemærk!

URL-segmenter på den skjulte segmentliste vises ikke i mappevisninger.

Se også


Indholdsfortegnelse