Brug dialogboksene Tilføj provider og Rediger provider til at tilføje eller redigere en udbyder i IIS, når du har et program, der bruger en udbyderbaseret tjeneste til at lagre data i en database eller et andet datalager. Egenskaberne, der vises i dialogboksen, afhænger af typen af provider, der tilføjes eller redigeres.

De tre forskellige typer af providere, som du kan tilføje eller redigere, er:

  • Roller - giver en grænseflade mellem ASP.NET-rollestyringstjenesten ("rollestyringen") og rolledatakilder.

  • Brugere - giver en grænseflade mellem ASP.NET-medlemstjenesten og medlemsdatakilder.

  • Profil - giver en grænseflade mellem ASP.NET-profiltjenesten og profildatakilder.

Bemærk!

Dialogboksene Tilføj provider og Rediger provider gør det muligt at tilføje eller redigere de fleste egenskaber for en søgemaskine, men ikke dem alle. Du kan konfigurere yderligere egenskaber for hver søgemaskine i filen Web.config i webprogrammet. Yderligere oplysninger om udbydere finder du i ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model (siden er på engelsk).

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Type

Indstiller typen af provider.

Navn

Definerer navnet på provideren.

Egenskaber

Indstiller nogle af funktionsmåderne for providere, der er medlemsbrugere. Indstilling af værdien for en eller flere af de følgende egenskaber til True aktiverer egenskaben:

  • EnablePasswordReset - angiver om adgangskoder kan nulstilles med brug af udbyderens ResetPassword metode. Standardindstillingen er False.

  • EnablePasswordRetrieval - angiver, om adgangskoder kan hentes med brug af udbyderens GetPassword metode. Standardindstillingen er False.

  • RequiresQuestionAndAnswer - angiver om der skal gives et adgangskodesvar, når søgemaskinens metoder GetPassword og ResetPassword kaldes. Standardindstillingen er False.

  • RequiresUniqueEmail - angiver om hver registreret bruger skal have en unik e-mail-adresse. Standardindstillingen er False.

  • StorePasswordInSecureFormat - angiver om adgangskoder skal hash'es. Standardindstillingen er False.

Data

Konfigurerer navnet på den forbindelsesstreng, der bruges til at oprette forbindelse til databasen. Angiv navnet på forbindelsesstrengen i afkrydsningsfeltet Navn på forbindelsesstreng.

Generelt

Definerer generelle indstillinger for udbyderen. Disse indstillinger er valgfri og omfatter:

  • ApplicationName - angiver programmets virtuelle sti i boksen ApplicationName. Hvis du ikke angiver en værdi i boksen ApplicationName, bruges medlems-API-værdien HttpContext.Current.Request.ApplicationPath som standard. Dette kan kun bestemmes under kørsel.

  • Beskrivelse - giver en beskrivelse af provideren.

Div.

Giver dig mulighed for at konfigurere navne- og værdipar, der er specifikke for provideren. Hvis du vil tilføje og fjerne navne- og værdipar, skal du klikke på knappen ved siden af feltet Providerspecifikke indstillinger i afsnittet Div..

Se også


Indholdsfortegnelse