Brug guiden NET-brugerkontodetaljer til at tilføje en ny bruger. Hvis funktionen Roller ikke er aktiveret, er siden .NET-brugerkontodetaljer den eneste side i guiden. Angiv oplysningerne for den nye bruger, og klik derefter på Næste for at tilføje roller eller på Afslut, hvis funktionen Roller ikke er aktiveret.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Brugernavn

Definerer en ny brugeridentitet. Denne værdi skal være entydig.

E-mail

Angiver en standard-e-mail-adresse for en bruger.

Adgangskode

Konfigurerer en adgangskode for brugeren.

Bekræft adgangskode

Bekræfter, at adgangskoden stemmer overens med den, som blev indtastet i boksen Adgangskode.

Spørgsmål

Angiver et sikkerhedsspørgsmål, som brugere kan bruge til at nulstille deres adgangskode. Vælg et af standardspørgsmålene fra rullelisten, eller indtast et brugerdefineret spørgsmål.

Svar

Angiver svaret på sikkerhedsspørgsmålet.

Se også


Indholdsfortegnelse