Brug funktionssiden Godkendelse til at konfigurere de godkendelsesmetoder, som klienter kan bruge til at få adgang til indholdet.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Certifikatgodkendelse for AD-klient

Med Certifikatgodkendelse for AD-klient kan du bruge funktioner i Active Directory-katalogtjenesten til at knytte brugere til klientcertifikater til godkendelse. Med tilknytning af brugere til klientcertifikater kan du automatisk godkende brugere uden andre godkendelsesmetoder som f.eks. Basisgodkendelse, Samlet godkendelse eller Integreret Windows-godkendelse.

Denne type godkendelse er ikke tilgængelig på Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Anonym godkendelse

Med Anonym godkendelse kan alle brugere få adgang til alt offentligt indhold uden at angive et brugernavn og en adgangskode. Anonym godkendelse er som standard aktiveret i IIS 7.

Bemærk!

 Brug Anonym godkendelse, når alle klienter, som besøger stedet, skal kunne se indholdet.

ASP.NET-repræsentation

Med ASP.NET-repræsentation kan du køre ASP.NET-programmer i en anden kontekst end standard-ASPNET-kontoen. Brug repræsentation sammen med andre IIS-godkendelsesmetoder, eller opret en vilkårlig brugerkonto.

Basisgodkendelse

Basisgodkendelse kræver, at brugerne angiver et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode for at få adgang til indhold.

Bemærk!

Basisgodkendelse sender adgangskoder med svag kryptering over netværket. Basisgodkendelse bør kun bruges, når du ved, at forbindelsen mellem klienten og serveren er sikker.

Samlet godkendelse

Samlet godkendelse bruger en Windows-domænecontroller til at godkende brugere, som anmoder om adgang til indhold på serveren. Overvej at bruge Samlet godkendelse, når du har brug for større sikkerhed end ved Basisgodkendelse.

Denne type godkendelse er ikke tilgængelig på Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Bemærk!

En webbrowser, som ikke understøtter HTTP 1.1-protokollen, kan ikke understøtte Samlet godkendelse.

Formulargodkendelse

Formulargodkendelse bruger omdirigering på klientsiden til at videresende ikke-godkendte brugere til en HTML-formular, hvor de kan angive deres legitimationsoplysninger, som normalt består af brugernavn og adgangskode. Når legitimationsoplysningerne er blevet valideret, omdirigeres brugerne til den side, de oprindeligt anmodede om.

Vigtigt!

Eftersom formulargodkendelse sender brugernavnet og adgangskoden til webserveren som almindelig tekst, skal du bruge SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) til logonsiden og til alle andre sider i programmet.

Windows-godkendelse

Windows-godkendelse bruger NTLM- eller Kerberos-protokoller til at godkende klienter. Windows-godkendelse egner sig bedst til et intranetmiljø. Windows-godkendelse egner sig ikke til brug på internettet, fordi dette miljø ikke kræver eller krypterer brugerlegitimationsoplysninger.

Denne type godkendelse er ikke tilgængelig på Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic eller Windows® 7 Starter.

Vigtigt!

Standardindstillingen for Windows-godkendelse er Aftales. Denne indstilling betyder, at klienten kan vælge den korrekte SSP (Security Support Provider).

Se også


Indholdsfortegnelse