Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Έλεγχος ταυτότητας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα-πελάτες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Έλεγχος πιστοποιητικού πελάτη AD (Active Directory)

Ο έλεγχος πιστοποιητικού πελάτη AD (Active Directory) επιτρέπει τη χρήση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για την αντιστοίχιση χρηστών σε πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας. Η αντιστοίχιση χρηστών σε πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο ταυτότητας των χρηστών, χωρίς άλλες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας, όπως ο βασικός ή συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας ή ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows.

Αυτό το είδος ελέγχου ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμο στα Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic ή Windows® 7 Starter.

Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας

Ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε δημόσιο περιεχόμενο χωρίς την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή στο IIS 7.

Σημείωση

 Χρησιμοποιήστε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας, όταν θέλετε όλα τα προγράμματα-πελάτες που επισκέπτονται την τοποθεσία να μπορούν να δουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας.

Απομίμηση ASP.NET

Η απομίμηση ASP.NET επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών ASP.NET σε περιβάλλον διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό ASPNET. Χρησιμοποιήστε την απομίμηση με άλλες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας των υπηρεσιών IIS ή δημιουργήστε έναν αυθαίρετο λογαριασμό χρήστη.

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας απαιτεί από τους χρήστες την εισαγωγή έγκυρου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Σημείωση

Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας μεταδίδει κωδικούς πρόσβασης μέσω του δικτύου με ασθενή κρυπτογράφηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον βασικό έλεγχο ταυτότητας μόνο όταν γνωρίζετε ότι η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή είναι ασφαλής.

Συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας

Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή τομέα των Windows για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση στο περιεχόμενο του διακομιστή σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης του συνοπτικού ελέγχου ταυτότητας, όταν χρειάζεστε περισσότερη ασφάλεια από εκείνη που προσφέρει ο βασικός έλεγχος ταυτότητας.

Αυτό το είδος ελέγχου ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμο στα Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic ή Windows® 7 Starter.

Σημείωση

Όποιο πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο HTTP 1.1 δεν μπορεί να υποστηρίξει τον συνοπτικό έλεγχο ταυτότητας.

Έλεγχος ταυτότητας φορμών

Ο έλεγχος ταυτότητας φορμών χρησιμοποιεί την ανακατεύθυνση από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη για να προωθήσει τους χρήστες που δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας σε μια φόρμα HTML, όπου μπορούν να εισαγάγουν τις πιστοποιήσεις τους, οι οποίες είναι συνήθως ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Μετά την επικύρωση των πιστοποιήσεων, οι χρήστες ανακατευθύνονται στη σελίδα που ζήτησαν αρχικά.

Σημαντικό

Επειδή ο έλεγχος ταυτότητας φορμών αποστέλλει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή Web υπό μορφή απλού κειμένου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση SSL (Secure Sockets Layer) για τη σελίδα σύνδεσης και για όλες τις άλλες σελίδες στην εφαρμογή σας.

Έλεγχος ταυτότητας των Windows

Ο έλεγχος ταυτότητας των Windows χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα NTLM ή Kerberos για τον έλεγχο ταυτότητας των προγραμμάτων-πελατών. Ο έλεγχος ταυτότητας των Windows ενδείκνυται ιδίως για περιβάλλον intranet. Ο έλεγχος ταυτότητας των Windows δεν ενδείκνυται για χρήση στο Internet, επειδή αυτό το περιβάλλον δεν απαιτεί ή κρυπτογραφεί τις πιστοποιήσεις χρήστη.

Αυτό το είδος ελέγχου ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμο στα Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic ή Windows® 7 Starter.

Σημαντικό

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον έλεγχο ταυτότητας των Windows είναι η διαπραγμάτευση. Αυτή η ρύθμιση σημαίνει ότι το πρόγραμμα-πελάτης μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη υπηρεσία παροχής υποστήριξης ασφάλειας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων