Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό Ρόλοι χρήστη .NET για να καθορίσετε ρόλους για έναν νέο χρήστη. Επιλέξτε τους ρόλους για το χρήστη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία χρήστη στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Χρήστες

Καθορίζει ονόματα χρηστών τα οποία είναι διαθέσιμα για αντιστοίχιση ρόλων.

Ρόλοι

Προσδιορίζει μια λίστα διαθέσιμων ρόλων από την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής. Μπορείτε να συσχετίσετε ένα μεμονωμένο όνομα χρήστη με πολλούς ρόλους.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων