Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Αιτήσεις για να διαχειριστείτε τη λίστα των τρεχουσών αιτήσεων που εκτελούνται σε μια διεργασία. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να εξακριβώσετε σε ποιο σημείο παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας τοποθεσίας ή εφαρμογής.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες στήλης της σελίδας της δυνατότητας. Εκτελέστε αναζήτηση στη λίστα πληκτρολογώντας κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Φίλτρο, αναπτύξτε τη λίστα Μετάβαση για να επιλέξετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων για να καταργήσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας Web

Εμφανίζει το αναγνωριστικό (ID) τοποθεσίας για τη συγκεκριμένη αίτηση.

Διεύθυνση Url

Εμφανίζει τη διεύθυνση URL που ζητήθηκε.

Ρήμα

Εμφανίζει το ρήμα HTTP που χρησιμοποιείται στην αίτηση.

Διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη

Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή-πελάτη που υπέβαλε την αίτηση.

Κατάσταση

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργικής μονάδας διοχέτευσης, στην οποία βρίσκεται η αίτηση.

Όνομα λειτουργικής μονάδας

Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργική μονάδα, στην οποία βρίσκεται η αίτηση.

Χρόνος που παρήλθε

Εμφανίζει τη χρονική περίοδο, κατά την οποία η αίτηση βρισκόταν υπό επεξεργασία.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων