Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής για να προσθέσετε ή να καταργήσετε προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP για το διακομιστή FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Επιλέξτε μία ή περισσότερες καταχωρημένες υπηρεσίες παροχής

Εμφανίζει τη λίστα των προσαρμοσμένων υπηρεσιών παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP που έχουν καταχωρηθεί στο διακομιστή FTP. Η επιλογή μιας προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP από τη λίστα ενεργοποιεί αυτήν την υπηρεσία παροχής για ολόκληρο το διακομιστή FTP ή για μια συγκεκριμένη τοποθεσία FTP, ανάλογα με τον κόμβο που είναι επιλεγμένος στο δέντρο για τη IIS Manager.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται τόσο σε καθολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοποθεσίας.

Σημείωση

Οι προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας μπορεί να είναι είτε μια κλάση διαχειριζόμενου κώδικα είτε μια λειτουργική μονάδα COM τοπικού κώδικα.

Καταχώρηση

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να προσθέσετε νέες προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP στο διακομιστή FTP.

Επεξεργασία

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια προσαρμοσμένη υπηρεσία παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP που έχετε ήδη καταχωρήσει.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο σε καθολικό επίπεδο.

Κατάργηση

Καταργεί μια προσαρμοσμένη υπηρεσία παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP που έχετε ήδη καταχωρήσει.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο σε καθολικό επίπεδο.

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας FTP, θα πρέπει επίσης να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για την εξουσιοδότηση FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων