Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο πιστοποιητικού πελάτη AD (Active Directory) για να αντιστοιχίσετε πληροφορίες πιστοποιητικών προγραμμάτων-πελατών σε πολλούς διακομιστές.

Σημείωση

Η αντιστοίχιση μπαλαντέρ με τον έλεγχο πιστοποιητικού πελάτη AD (Active Directory) είναι λιγότερο αποτελεσματική από την τοπική αντιστοίχιση μπαλαντέρ των υπηρεσιών IIS.

Εάν επιλέξετε τον έλεγχο πιστοποιητικού πελάτη AD (Active Directory), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιστοίχιση πιστοποιητικών των υπηρεσιών IIS για καμία άλλη τοποθεσία που φιλοξενείται στον επιλεγμένο διακομιστή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Έλεγχος πιστοποιητικού πελάτη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό πελάτη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού πελάτη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού πελάτη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων