Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ρόλου .NET για να προσθέσετε ονόματα ρόλων στη βάση δεδομένων που αναφέρεται από αυτήν την υπηρεσία παροχής. Οι ρόλοι επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση χρηστών και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η εξουσιοδότηση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Ζητάει το όνομα του ρόλου.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων