Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Συμβολοσειρές ερωτήματος, για να δημιουργήσετε μία λίστα συμβολοσειρών ερωτήματος για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει πάντα ή θα αρνείται πάντα την πρόσβαση. Ένα παράδειγμα συμβολοσειράς ερωτήματος είναι το “%3b”, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση προσπαθειών διείσδυσης SQL.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Συμβολοσειρά ερωτήματος

Εμφανίζει την συμβολοσειρά ερωτήματος, για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Ενέργεια

Εμφανίζει την κατάσταση της συμβολοσειράς ερωτήματος, η οποία θα είναι είτε Επιτρέπεται πάντα είτε Απόρριψη.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή συμβολοσειράς ερωτήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή συμβολοσειράς ερωτήματος το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε μία συμβολοσειρά ερωτήματος την οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει πάντα.

Απόρριψη συμβολοσειράς ερωτήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη συμβολοσειράς ερωτήματος το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε μία συμβολοσειρά ερωτήματος την οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων