Stránka Řetězce dotazů umožňuje vytvořit seznam řetězců dotazů, pro něž modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup. Příkladem je řetězec dotazu „%3b“, který slouží k zachycení pokusů o vložení kódu SQL.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Řetězec dotazu

Zobrazuje řetězec dotazu, pro který modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Akce

Zobrazuje stav řetězec dotazu, který je buď Vždy povolit, nebo Odepřít.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit řetězec dotazu

Otevře dialogové okno Povolit řetězec dotazu umožňující přidat řetězec dotazu, který služba filtrování požadavků vždy povolí.

Odepřít řetězec dotazu

Otevře dialogové okno Odepřít řetězec dotazu umožňující přidat řetězec dotazu, který služba filtrování požadavků vždy odepře.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah