Dialogové okno Přidat posloupnost odepření slouží k přidání posloupnosti adres URL do seznamu posloupností adres URL, pro které modul filtrování požadavků odepře přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Posloupnost adres URL

Určuje posloupnost adres URL, pro niž modul filtrování požadavků odepře přístup.

Další odkazy


Obsah