Dialogové okno Upravit nastavení ověřování algoritmem Digest umožňuje definovat název sféry.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis
  • Sféra

Zadejte název domény nebo adresu služby DNS, která použije pověření ověřená prostřednictvím interní domény systému Windows. Vyplnění pole Sféra je u ověřování algoritmem Digest povinné.

Další odkazy


Obsah