Pomocí dialogových oken Přidat mapu skriptů a Upravit mapu skriptů lze přidat nebo upravit stávající nativní obslužné rutiny na webovém serveru. Nativní obslužné rutiny (tzv. skriptovací stroje) představují nativní soubory kódu s příponou EXE nebo DLL, které reagují na určité požadavky.

Poznámka

Mapy skriptů zajišťují zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi služby IIS. Spustitelné soubory musí být zapsány do specifikace CGI a dynamické knihovny musí podporovat rozhraní pro rozšíření ISAPI.

Pokud namapujete typ požadavku na soubor EXE (skriptovací stroj) a serveru je doručen požadavek, který odpovídá mapování obslužné rutiny, modul CgiModule načte přidružený spustitelný soubor. Jestliže je serveru doručen požadavek, který odpovídá mapování obslužné rutiny, a typ požadavku jste namapovali na soubor DLL (skriptovací stroj), modul IsapiModule načte knihovnu DLL. Služba IIS 7 například obsahuje mapování obslužných rutin pro stránky ASP (Active Server Pages). Všechny požadavky na soubory ASP zpracovává skriptovací stroj asp.dll. Modul IsapiModule tento stroj načte, protože stroj ASP.DLL je rozšířením rozhraní ISAPI.

Poznámka

Pokud vytvoříte mapy skriptů pro spustitelné soubory, zkontrolujte, zda je modul CgiModule registrován a aktivován na stránce Moduly. Jestliže obdobným způsobem nastavíte mapy skriptů pro soubory DLL, zkontrolujte, zda je na stránce Moduly registrován a povolen modul IsapiModule.

Až kliknutím na tlačítko OK přidáte nebo uložíte mapování obslužných rutin, je třeba povolit spuštění spustitelného souboru přidáním tohoto souboru do seznamu Omezení ISAPI a CGI.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Cesta požadavku

Zadejte příponu názvu souboru nebo název souboru s příponou, pro který má obslužná rutina zpracovávat požadavky. Pokud například chcete, aby obslužná rutina zpracovávala všechny požadavky vytvořené pro soubory ASP, zadejte řetězec *.asp. Jestliže požadujete, aby obslužná rutina byla spuštěna pro všechny požadavky vytvořené pro určitý soubor, zadejte název souboru s příslušnou příponou, například soubor.asp.

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat mapu skriptu se zástupnými znaky, použijte na stránce Mapování obslužných rutin akci Přidat mapu skriptů se zástupnými znaky.

Spustitelný soubor

Zadejte cestu k programu CGI nebo rozšíření ISAPI ve fyzickém systému souborů.

Poznámka

Pokud zadáte cestu k souboru EXE, která obsahuje mezery, uzavřete cestu do dvojitých uvozovek ("). Můžete také zadat parametry příkazového řádku se soubory EXE. Tyto pokyny neplatí pro soubory DLL.

Vyhledejte soubor EXE nebo DLL ve fyzickém systému souborů.

Název

Zadejte popisný název pro mapování obslužné rutiny.

Omezení požadavku

Zobrazí dialogové okno Omezení požadavku, ve kterém lze určit další nepovinná omezení pro mapování.

Další odkazy


Obsah