V dialogovém okně Připojit jako lze vybrat způsob, jakým bude služba IIS přistupovat k obsahu ve fyzické cestě určené pro web, aplikaci nebo virtuální adresář. Fyzickou cestou může být cesta k adresáři v místním počítači nebo k adresáři či sdílené složce ve vzdáleném počítači.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Určitý uživatel

Tuto položku vyberte, chcete-li zadat pověření pro určitý uživatelský účet, který má mít přístup k fyzické cestě.

Nastavit

Otevře dialogové okno Nastavit pověření, kde lze zadat uživatelské jméno a heslo pro účet uživatele, který má mít přístup k fyzické cestě. Tento uživatel bude mít přístup k veškerému obsahu v zadané fyzické cestě. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že v dialogovém okně Připojit jako vyberete přepínač Určitý uživatel.

Uživatel aplikace (předávací ověřování)

Tento přepínač vyberte, pokud chcete použít předávací ověřování. Je-li aktivována tato funkce, služba IIS při přístupu k fyzické cestě použije pověření uživatele, který odeslal požadavek.

V případě anonymních požadavků použije služba IIS při přístupu k fyzické cestě identitu nakonfigurovanou pro anonymní ověření. Ve výchozím nastavení je touto identitou předdefinovaný účet IUSR.

Pro ověřené požadavky použije služba IIS při přístupu k fyzické cestě ověřenou sadu pověření od uživatele, který odeslal požadavek. Ujistěte se, zda má identita fondu aplikací obsluhující tuto aplikaci přístup pro čtení k dané fyzické cestě, aby mohl ověřený uživatel přistupovat k obsahu ve fyzické cestě.

Další odkazy


Obsah