Funkce Přípony názvu souboru protokolu FTP slouží k definování seznamu přípon názvů souborů, pro které služba FTP povolí nebo odmítne přístup. Konfigurace konkrétních přípon názvů souborů umožňuje správcům webového serveru podle potřeby upravit seznam přípon názvů souborů, pro které služba FTP umožní nebo zakáže přístup, a zpřísnit tak zabezpečení serverů. Zákazem přístupu pro soubory *.EXE a *.COM můžete například internetovým klientům zabránit v odesílání spustitelných souborů na webový server.

Poznámka

Dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP umožňuje určit, zda mají být povoleny přípony názvů souborů neuvedené v seznamu. Omezení souborového přístupu můžete na serveru vyladit výběrem možnosti, která zakáže přípony názvů souborů neuvedené v seznamu, a následným ručním zadáním seznamu souborů, které budou na serveru povoleny, pomocí funkce Přípony názvu souboru protokolu FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Přípona souboru

Zobrazuje příponu názvu souboru, pro kterou služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Povoleno

Zobrazuje stav přípony názvu souboru. Možné hodnoty jsou True, je-li přípona názvu souboru povolena, nebo False, je-li zakázána.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Povolit příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu povolených přípon názvů souborů.

Odmítnout příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Odmítnout příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu zakázaných přípon názvů souborů.

Odebrat

Odebere ze seznamu příponu názvu souboru, skrytý segment, posloupnost adres URL nebo příkaz.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků FTP.

Další odkazy


Obsah