Dialogové okno Přidat pravidlo filtrování umožňuje přidat do seznamu pravidel modulu filtrování požadavků pravidlo se specifickými parametry. Tato akce umožňuje modulu odepřít požadavky, které odpovídají kritériím určeným tímto pravidlem.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Název

Určuje název pravidla filtrování, které bude přidáno do seznamu.

Prohledat adresu URL

Vyberete-li tuto možnost, modul filtrování požadavků prohledá adresu URL požadavku.

Prohledat řetězec dotazu

Vyberete-li tuto možnost, modul filtrování požadavků prohledá řetězec dotazu požadavku.

Hlavičky prohledávání

Přidá hlavičku definovanou uživatelem do seznamu hlaviček, které mají být prohledány v požadavku. Chcete-li do tabulky přidat nový řádek, použijte hvězdičku (*).

Platí pro

Přidá příponu názvu souboru do seznamu přípon názvů souborů, na něž se vztahuje pravidlo filtrování požadavků. Chcete-li do tabulky přidat nový řádek, použijte hvězdičku (*).

Řetězce odepření

Přidá řetězec do seznamu řetězců, které mají být hledány v rámci požadavku. Je-li zadaný řetězec nalezen v adrese URL, řetězci dotazu nebo hlavičce požadavku, bude tento požadavek odepřen. Chcete-li do tabulky přidat nový řádek, použijte hvězdičku (*).

Další odkazy


Obsah