Dialogové okno Přidat vždy povolenou adresu URL umožňuje přidat posloupnost adres URL do seznamu posloupností adres URL, pro které modul filtrování požadavků vždy povolí přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Adresa URL

Určuje adresu URL, pro niž modul filtrování požadavků vždy povolí přístup.

Další odkazy


Obsah