Hlavičky hostitele umožňují k jedné adrese IP na webovém serveru přiřadit více webů, aniž by bylo nutné ke každému webu přiřadit jedinečnou adresu IP nebo vyhradit nestandardní čísla portů TCP. Použití hlaviček hostitele je nejběžnějším způsobem hostování více webů.

Poznámky

V následujícím seznamu jsou uvedeny kroky, které je třeba provést ve službě IIS, chcete-li k adrese IP přidat název hlavičky hostitele nebo více názvů hlaviček hostitele. Po dokončení následujících kroků je třeba zaregistrovat název nebo názvy hlaviček hostitele v příslušném systému pro překlad adres IP. Pokud je počítač připojen k intranetu, zaregistrujte název nebo názvy hlaviček hostitele v systému intranetu pro překlad adres IP. Pokud je počítač připojen k Internetu, zaregistrujte název nebo názvy hlaviček hostitele ve službě DNS (Domain Name System) spravované organizací InterNic.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Přidejte web na webový server.

Přidání webu (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Upravte vazbu webu a přidejte název hlavičky hostitele nebo vytvořte novou vazbu s názvem hlavičky hostitele.

Konfigurace vazeb webu (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Chcete-li k jedné adrese IP přiřadit další weby, přidejte další vazby se stejnou adresou IP a číslem portu, ale s odlišnými hlavičkami hostitele.

Konfigurace názvů hlaviček hostitele pro web (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah