Role webového serveru (IIS) není ve výchozím nastavení v systémech Windows Server 2008 R2 a Windows 7 nainstalována. Některé funkce programu Správce služby IIS a služby IIS 7 navíc nejsou dostupné ve všech edicích systému Windows 7. Další informace o funkcích dostupných v systémech Windows Server 2008 R2 a Windows 7 a o postupech instalace služby IIS 7 naleznete v tématech v této části.

Tato část obsahuje následující témata:

Dostupné služby rolí Webový server (IIS) ve službě IIS 7.5

Instalace služby IIS 7.5 v systému Windows Server 2008 R2

Instalace služby IIS 7.5 v systému Windows 7 Professional, Enterprise nebo Ultimate

Instalace služby IIS 7.5 v systému Windows 7 Home Premium, Home Basic nebo Home Starter


Obsah