Som standard installeres ikke webserverrollen (IIS) i Windows Server 2008 R2 og Windows 7. Noen av IIS Manager-funksjonene og noe av IIS 7-funksjonaliteten er i tillegg ikke tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Referer til emnene i denne delen for mer informasjon om funksjonaliteten som er tilgjengelig i Windows Server 2008 R2 og Windows 7, og for prosedyrer for å installere IIS 7.

Denne delen inneholder følgende emner:

Tilgjengelige tjenester for webserverrollen (IIS) i IIS 7.5

Installere IIS 7.5 på Windows Server 2008 R2

Installere IIS 7.5 på Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate

Installere IIS 7.5 på Windows 7 Home Premium, Home Basic eller Home Starter


Innholdsfortegnelse