IIS 7.5 installeres ikke på Windows Server® 2008 R2 som standard. Du kan installere IIS 7.5 ved hjelp av veiviseren Legg til roller i Serverbehandling eller ved hjelp av kommandolinjen.

Når du installerer Windows Server 2008 R2, kan du utføre en serverkjerneinstallasjon. Den installerer en minimal serverinstallasjon av Windows Server 2008 R2. Med denne type installasjon blir for eksempel ikke det tradisjonelle Windows-grensesnittet installert, og derfor må du konfigurere serveren fra kommandoledeteksten.

Krav

Administratorlegitimasjon

Du må være medlem i følgende administrative rolle eller roller i IIS for å utføre denne prosedyren:

 • Webserveradministrator

Slik installerer du IIS 7.5 på Windows Server® 2008 R2

Du kan utføre denne prosedyren ved hjelp av brukergrensesnittet eller et skript.

Bruke brukergrensesnittet
 1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Serverbehandling.

 2. I Rollesammendrag klikker du Legg til roller.

 3. Bruk veiviseren Legg til roller for å legge til webserverrollen.

Viktig!

Hvis du bruker veiviseren Legg til roller til å installere IIS, får du standardinstallasjonen som har et minimumssett med rolletjenester. Hvis du trenger flere IIS-rolletjenester, for eksempel Applikasjonsutvikling eller Helse og diagnostikk, sørger du for at det er merket av for disse funksjonene på siden Velg rolletjenester i veiviseren.

Bruke et skript
 • Skriv inn følgende kommando i et skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Viktig!

Hvis du bruker dette skriptet, får du en fullstendig IIS 7-installasjon, som installerer alle tilgjengelige funksjonspakker. Hvis du ikke har bruk for alle funksjonspakkene, redigerer du skriptet slik at bare pakkene du krever, blir installert.

Slik installerer du IIS 7.5 på Windows Server 2008 R2 ved hjelp av en serverkjerneinstallasjon

Hvis du vil installere IIS 7-komponenter som avhenger av .NET Framework, må du først installere .NET Framework. Komponentene som avhenger av .NET Framework, installeres ikke hvis ikke .NET Framework allerede er installert.

Bruke et skript til å installere .NET Framework og fullstendig IIS 7.5-installasjon på serverkjernen
 • Skriv inn følgende kommando i et skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Bruke et skript for den fullstendige IIS 7.5-installasjonen på serverkjernen
 • Skriv inn følgende kommando i et skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Viktig!

Hvis du bruker dette skriptet, får du en fullstendig IIS-installasjon, som installerer alle tilgjengelige pakker for serverkjernen. Hvis du ikke har bruk for alle funksjonspakkene, redigerer du skriptet slik at bare pakkene du krever, blir installert.

Ved hjelp av et skript for standardinstallasjonen på serverkjernen
 • Skriv inn følgende kommando i et skript:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Viktig!
 • Hvis du bruker dette skriptet, får du standardinstallasjonen, som installerer et minimalt sett med tilgjengelige funksjonspakker.

Se også


Innholdsfortegnelse