Med redigeringsprogrammet for konfigurasjon får du tilgang til og kan behandle konfigurasjonsfilene ved å dra deler inn i IIS Manager. Hvilke deler som er tilgjengelige, er avhengig av hvor du er på serveren, på området eller i applikasjonen. Du kan redigere elementer, attributter og samlinger i alle delene. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for administratorer.

Bruk siden Redigeringsprogram for konfigurasjon til å behandle deler av konfigurasjonsfilene. Du kan også bruke redigeringsprogrammet for konfigurasjon til å søke i konfigurasjonsfilene og til å generere skript.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Del

Bruk rullegardinlisten Del til å velge delen du vil konfigurere. Hvis du vil skrive inn delbanen, må du bruke den fullstendige banen for å få tilgang til datadelen, for eksempel system.data i stedet for data.

Kjerneinnholdsdel

Informasjonen for delen du vil konfigurere, vises i ruten i midten. Delbanen vises ovenfor egenskapene og verdiene deres. Du kan redigere disse egenskapsverdiene ved å klikke verdien.

Type- og valideringsinformasjon

Datatype- og valideringsinformasjon, for eksempel verdiområdet, for den valgte egenskapen vises i tekstboksen nederst på siden i redigeringsprogrammet for konfigurasjon.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene av elementet, attributtet eller samlingen.

Avbryt

Avbryter de gjeldende endringene av elementet, attributtet eller samlingen. Når du har klikket Bruk, kan du ikke bruke Avbryt til å tilbakestille endringene.

Generer skript

Oppretter et skript for handlingene du nylig har utført. Åpner vinduet Skriptdialogboks, der skriptet for handlingen vises på tre ulike programmeringsspråk: C#, JavaScript og AppCmd. Funksjonen for generering av skript aktiveres bare etter at du har utført en handling, for eksempel endret verdien til en egenskap. Du må generere et skript som inkluderer handlingen din før du klikker Bruk.

Merk at skriptet ikke inneholder umiddelbare handlinger, for eksempel hvis du låser en del, redigerer en samling eller går tilbake til overordnet.

Konfigurasjonssøk

Åpner dialogboksen Konfigurasjonssøk, der du kan søke etter bestemte deler i konfigurasjonsfilene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Dialogboksen Konfigurasjonssøk.

Lås del

Låser den valgte delen, slik at du ikke kan gjøre flere endringer.

Lås opp del

Låser opp den valgte delen, slik at du kan gjøre endringer.

Merk at du bare kan låse opp en del der du opprinnelig låste den. Hvis du for eksempel låste en del ved å bruke ApplicationHost.config, kan du ikke låse den opp ved å bruke Web.config.

Lås attributt

Låser det valgte attributtet.

Lås opp attributt

Låser opp det valgte attributtet, slik at du kan gjøre endringer.

Merk at du bare kan låse opp et attributt der du opprinnelig låste det.

Lås element

Låser det valgte elementet.

Lås opp element

Låser opp det valgte elementet, slik at du kan gjøre endringer.

Merk at du bare kan låse opp et element der du opprinnelig låste det.

Fjern

Fjerner det valgte elementet og innstillingene for det.

Rediger elementer

Åpner dialogboksen Samlingsredigering, der du kan legge til, redigere eller fjerne egenskaper i en samling.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Dialogboksen Samlingsredigering.

Gå tilbake til overordnet

Endrer verdiene i den gjeldende delen ved at den arver verdiene fra den overordnede konfigurasjonen. Du kan bare bruke denne funksjonaliteten på delnivået.

Se også


Innholdsfortegnelse