Bruk funksjonssidden Funksjonsdelegering til å konfigurere delegeringsstatusen til IIS Manager-funksjoner for områder og applikasjoner på webserveren i Windows Vista® og Windows Server® 2008. Når du konfigurerer delegeringsstatusen til en funksjon fra IIS Manager, angir du om funksjonens relaterte konfigurasjonsdel er låst eller ulåst i konfigurasjonsfilen på servernivå (ApplicationHost.config og rot-Web.config) for IIS 7. Når du låser en funksjon, kan konfigurasjonen bare leses fra og skrives til konfigurasjonsfilen på servernivå for den funksjonen. Du kan imidlertid låse opp en funksjon når du vil at konfigurasjonen skal leses fra og skrives til konfigurasjonsfiler på lavere nivå, for eksempel en Web.config-fil på området eller i applikasjonen.

Obs!  

Når du konfigurerer delegeringsstatusen for funksjoner i IIS Manager, kontrollerer du bare konfigurasjonsdelene og de tilhørende nivåene som innstillingene kan angis på i konfigurasjonsfilene.

Ved å bruke Web.config-filer til å lese og lagre konfigurasjonsinnstillinger for alle funksjoner på områder og i applikasjoner, kan du enkelt kopiere konfigurasjonen fra én datamaskin til en annen. Du kan for eksempel utvikle en applikasjon på en testdatamaskin, og angi at bestemte funksjoner i applikasjonen skal skrives til Web.config. Dette gjør det enkelt å pakke alt innhold i applikasjonen, inkludert konfigurasjonsfilen, og overføre det til en annen datamaskin.

Viktig!

Hvis du utvikler et område eller en applikasjon for et produksjonsmiljø, må du spørre en administrator for produksjonsdatamaskinen om funksjonene du konfigurerer i Web.config-filen for området eller applikasjonen, kan låses opp i produksjonsmiljøet. Hvis funksjonen du konfigurerer i Web.config-filen, er låst i produksjonsmiljøet, kan det oppstå kjøretidsfeil fordi den valgte konfigurasjonen er ugyldig.

I Windows Server 2008 kombineres funksjonen Funksjonsdelegering med IIS Manager-brukere og Tillatelser for IIS-behandling for å gi ikke-administrative brukere muligheten til å vise og konfigurere delegerte funksjoner på sine områder eller i sine applikasjoner ved hjelp av IIS Manager. Delegeringsstatusen til en funksjon bestemmer om brukere kan konfigurere funksjonen på områdene og i applikasjonene. Hvis du for eksempel vil la brukere konfigurere datatilkoblingsstrenger, velger du Tilkoblingsstrenger fra listen på siden Funksjonsdelegering, og deretter klikker du Lese-/skrivetillatelse i Handlinger-ruten eller på høyreklikkmenyen.

Siden Funksjonsdelegering påvirker alle områder og applikasjoner på webserveren. Innstillingene for Funksjonsdelegering, som du konfigurerer på servernivået, gjelder for alle områder på serveren. Innstillingene som du konfigurerer på områdenivået, gjelder for alle applikasjoner på det området. Hvis du vil konfigurere delegeringsstatuser for funksjoner på et bestemt område eller i en bestemt applikasjon, bruker du sidene Egendefinert områdedelegering og Egendefinert applikasjonsdelegering.

Forsiktig!

Hvis du har konfigurert delegeringsstatuser for funksjoner og du vil endre de statusene senere, bør du se gjennom hvordan funksjonene har blitt delegert på lavere nivåer i konfigurasjonen for å sørge for at du forstår hvordan endringene vil påvirke de funksjonene på lavere nivåer. Hvis du for eksempel i utgangspunktet konfigurerte en funksjon til å være skrivebeskyttet for områder, og en bruker på områdenivået konfigurerte en mer restriktiv innstilling ved å fjerne delegeringen for den funksjonen, kan du ved en feiltagelse komme til å endre statusen som var angitt av brukeren, hvis du konfigurerer funksjonen til Lese-/skrivetilgang på det overordnede nivået. Den beste løsningen i slike tilfeller er å bruke en testdatamaskin til å teste hvordan endringene i delegeringsstatusene påvirker miljøet før du gjør endringer i et produksjonsmiljø.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på UI-funksjonen i IIS Manager. Velg en funksjon, og klikk deretter delegeringsstatusen du vil bruke, i Handlinger-ruten eller på høyreklikkmenyen.

Delegering

Viser delegeringsstatusen for UI-funksjonen på lavere nivåer.

Elementer i handlingsruten

Tabellen nedenfor beskriver delegeringsalternativene som er tilgjengelige for IIS 7-funksjoner i IIS Manager, og hvordan delegeringsalternativene påvirker konfigurasjonsfilene og brukergrensesnittet (UI). Disse funksjonene er konfigurasjonsbaserte funksjoner. Hvis du utvider IIS Manager til å inkludere tredjepartsfunksjoner, kan det hende delegeringsstatusen varierer fra denne tabellen hvis det er brukerdefinerte delegeringsstatuser. I tillegg kan det hende at individuelle funksjoner du konfigurerer på siden Funksjonsdelegering, er protokollspesifikke og dermed ikke gjelder for alle områder og applikasjoner.

DelegeringsalternativBeskrivelse for Windows Vista-operativsystemerBeskrivelse for Windows Server 2008-operativsystemer

Lese-/skrivebeskyttelse

Når du velger Lese-/skrivebeskyttelse for en funksjon, låser du opp funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjonsendringer for den funksjonen blir deretter lest fra og skrevet til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Når du velger Lese-/skrivebeskyttelse for en funksjon, låser du opp funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjonsendringer for den funksjonen blir deretter lest fra og skrevet til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Når du konfigurerer en funksjon til å være lese- og skrivebeskyttet, gir det i tillegg ikke-administrative brukere muligheten til å vise og konfigurere funksjonen i IIS Manager for områder eller applikasjoner de har tillatelse til å koble til.

Skrivebeskyttet

Når du velger Skrivebeskyttet for en funksjon, låser du funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Obs!  

Hvis du angir konfigurasjonsinnstillinger for en funksjon i en Web.config-fil, men funksjonen er skrivebeskyttet, får du en feilmelding hvis du prøver å konfigurere funksjonen på område- eller applikasjonsnivå, og det oppstår kjøretidsfeil på områdene og i applikasjonene.

Når du velger Skrivebeskyttet for en funksjon, låser du funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Ikke-administrative brukere kan i tillegg ikke konfigurere funksjonen i IIS Manager for sine områder eller applikasjoner, men de kan vise funksjonen som skrivebeskyttet i IIS Manager for å se hvordan funksjonen er konfigurert i konfigurasjonfilen på servernivå.

Obs!  

Hvis du angir konfigurasjonsinnstillinger for en funksjon i en Web.config-fil, men funksjonen er skrivebeskyttet, får du en feilmelding hvis du prøver å konfigurere funksjonen på område- eller applikasjonsnivå, og det oppstår kjøretidsfeil på områdene og i applikasjonene.

Ikke delegert

Når du velger Ikke delegert for en funksjon, låser du funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke leses fra og skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Når du velger Ikke delegert for en funksjon, låser du funksjonens relaterte konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke leses fra og skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner.

Ikke-administrative brukere kan i tillegg ikke se funksjonen i IIS Manager, og de vil ikke kunne konfigurere funksjonen på område- og applikasjonsnivåene.

Tilbakestill til arvet

Når du velger Tilbakestill til arvet for en funksjon, arver funksjonen delegeringsstatusen som er angitt på det overordnede nivået.

Når du velger Tilbakestill til arvet for en funksjon, arver funksjonen delegeringsstatusen som er angitt på det overordnede nivået.

Konfigurasjon lese-/skrivetillatelse

Når du velger Lese-/skrivetilgang til konfigurasjon for en funksjon, låser du opp funksjonens konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjonsendringer for den funksjonen blir deretter lest fra og skrevet til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Når du velger Lese-/skrivetilgang til konfigurasjon for en funksjon, låser du opp funksjonens konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjonsendringer for den funksjonen blir deretter lest fra og skrevet til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Skrivebeskyttet konfigurasjon

Når du velger Skrivebeskyttet konfigurasjon for en funksjon, låser du funksjonens konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner. Applikasjonen kan imidlertid fortsette å skrive til databasen. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Når du velger Skrivebeskyttet konfigurasjon for en funksjon, låser du funksjonens konfigurasjonsdel(er) på konfigurasjonsfilens servernivå. Konfigurasjon kan ikke skrives til Web.config-filer på områder eller i applikasjoner. Applikasjonen kan imidlertid fortsette å skrive til databasen. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Tilbakestill all delegering

Tilbakestiller delegeringsstatusene for alle funksjonene til statuser som er angitt på det overordnede nivået. På servernivået blir dermed delegeringsstatusene satt til statusene slik de er angitt i innstillingene for overrideModeDefault i konfigurasjonsfilen på servernivå.

Tilbakestiller delegeringsstatusene for alle funksjonene til statuser som er angitt på det overordnede nivået. På servernivået blir dermed delegeringsstatusene satt til statusene slik de er angitt i innstillingene for overrideModeDefault i konfigurasjonsfilen på servernivå.

Egendefinert områdedelegering eller Egendefinert applikasjonsdelegering

Ikke tilgjengelig.

Åpner funksjonssiden Egnedefinert områdedelegering eller Egendefinert applikasjonsdelegering, der du kan konfigurere egendefinerte delegeringsstatuser for et individuelt område eller en individuell applikasjon.

Se også


Innholdsfortegnelse