Bruk funksjonssiden FTP SSL-innstillinger til å behandle kryptering for både kontroll- og datakanaloverføringer mellom FTP-serveren og klientene.

Obs!  

Disse innstillingene fungerer i både intranett- og Internett-miljøer.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

SSL-sertifikat

Angir SSL-sertifikatet som du vil bruke for SSL.

Obs!  

Hvis du velger et SSL-sertifikat, aktiveres SSL for et bestemt FTP-område eller en bestemt FTP-server. Hvis du vil deaktivere SSL, velger du Ikke valgt fra rullegardinlisten.

Vis

Åpner dialogboksen Sertifikat for det valgte sertifikatet.

Tillat SSL-tilkoblinger

Velg denne innstillingen hvis du vil tillate datakryptering for både kontroll- og datakanalen når et SSL-sertifikat er valgt.

Krev SSL-tilkoblinger

Velg denne innstillingen hvis du vil kreve datakryptering for både kontroll- og datakanalen når et SSL-sertifikat er valgt.

Obs!  

SSL krever ekstra prosessortid og reduserer hastigheten til dataoverføringer på grunn av de ekstra krypteringsdataene som må overføres.

Egendefinert

Velg denne innstillingen hvis du vil egendefinere de enkelte datakrypteringskravene for både kontroll- og datakanalen når et SSL-sertifikat er valgt.

Obs!  

Hvis du velger alternativet Egendefinert, aktiveres Avansert-knappen. Når du klikker Avansert, vises dialogboksen Avansert SSL-policy.

Bruk 128-biters kryptering for SSL-tilkoblinger

Velg denne innstillingen hvis du vil kreve sterkere kryptering. Du kan bruke 128-biters SSL til å sikre overføringer mellom FTP-serveren og klientene i et intranett- eller Internett-miljø.

Obs!  

128-biters SSL krever mer prosessortid og reduserer hastigheten til dataoverføringer mer enn det 40-biters versjonen gjør. Årsaken til dette er at 128-biters SSL overfører ekstra krypteringsdata for å gi sterkere kryptering. Derfor bør du være sikker på at dataoverføringene faktisk trenger sterkere kryptering, før du krever 128-biters SSL.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse