Bruk funksjonssiden Behandlingstjeneste til å konfigurere behandlingstjenesten for IIS Manager. Behandlingstjenesten gir datamaskin- og domeneadministratorer muligheten til å behandle en webserver eksternt som bruker IIS Manager. Tjenesten gir også ikke-administrative brukere muligheten til å behandle delegerte funksjoner lokalt og eksternt for områder og applikasjoner på en webserver som bruker IIS Manager.

Obs!  

Bare administratorer som bruker IIS Manager på den lokale datamaskinen, kan konfigurere behandlingstjenesten.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver eksterne tilkoblinger

Velg dette alternativet når du vil gi brukere muligheten til å koble til webserveren eksternt ved hjelp av IIS Manager.

Bare Windows-legitimasjon

Velg dette alternativet når du vil tillate bare brukere som har Windows-kontoer, å koble til webserveren.

Windows-legitimasjon eller legitimasjon for IIS-behandling

Velg dette alternativet når du vil tillate brukere som har Windows-kontoer eller IIS Manager-kontoer for å koble til webserveren.

IP-adresse

Skriv inn eller velg en IPv4- eller IPv6-adresse hvis du har en bestemt IP-adresse som du vil at brukere skal bruke når de kobler til webserveren. Når du ikke vil angi en IP-adresse, velger du Alle utilordnede.

Port

Skriv inn porten du vil at tilkoblingen skal bruke når brukere kobler til webserveren. Standardporten er 8172.

SSL-sertifikat

Velg sertifikatet du vil bruke for webserveren. Du kan bruke funksjonen Serversertifikater hvis du vil legge til et nytt sertifikat.

Logg forespørsler til

Velg dette alternativet hvis du vil at webserveren skal logge informasjon når anmodere forsøker å koble til webserveren. Deretter konfigurerer du den fysiske mappen der webserveren logger filer.

Begrensninger for IPv4-adresse

Viser tilkoblingsbegrensninger. Bruk knappene Tillat og Avslå til å legge til begrensninger i listen, og Slett-knappen til å slette en valgt oppføring fra listen Begrensninger for IPv4-adresse.

Obs!  

Disse alternativene er tilgjengelige bare når du aktiverer eksterne tilkoblinger.

Tilgang for uspesifiserte klienter

Velg Tillat eller Avslå for å angi når du skal tillate eller avslå anmodere som ikke tilsvarer oppføringer i listen Begrensninger for IPv4-adresse. Hvis du konfigurerer behandlingstjenesten til å avslå tilgang for uspesifiserte klienter, men ikke legger til noen tillatelsesregler i listen Begrensninger for IPv4-adresse, kan ikke klienter koble til serveren ved hjelp av IIS Manager.

Tillat

Åpner dialogboksen Legg til regel som tillater tilkobling, der du kan legge til en regel som tillater anmodere basert på en IPv4-adresse eller et område med IPv4-adresser.

Avslå

Åpner dialogboksen Legg til regel som avslår tilkobling, der du kan legge til en regel som avslår anmodere basert på en IPv4-adresse eller et område med IPv4-adresser.

Slett

Sletter den valgte oppføringen i listen Begrensninger for IPv4-adresse.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Start på nytt

Starter behandlingstjenesten på nytt.

Start

Starter behandlingstjenesten. Du må starte behandlingstjenesten for å koble til lokalt til områder og applikasjoner. Hvis du også vil tillate eksterne tilkoblinger til områder og applikasjoner på webserveren, må du i tillegg aktivere eksterne tilkoblinger.

Stopp

Stopper behandlingstjenesten. Når behandlingstjenesten har blitt stoppet, kan du konfigurere innstillinger for behandlingstjenesten. Tjenesten må imidlertid startes før den kan godta tilkoblinger.

Se også


Innholdsfortegnelse