Bruk dialogboksene Registrer opprinnelig modul og Rediger registrering av opprinnelig modul til å legge til eller redigere opprinnelige moduler som behandler forespørsler som gjøres til webserveren. IIS inkluderer mange opprinnelige moduler for å behandle deler av forespørsler, for eksempel modulen BasicAuthenticationModule, som utfører godkjenning for brukere i applikasjoner som bruker Enkel godkjenning.

Obs!  

Når du har registrert en opprinnelig modul fra denne dialogboksen, må du også legge den til i Moduler-listen på webserveren før modulen kan behandle forespørsler. Du kan gjøre dette fra dialogboksen Legg til opprinnelig modul så snart dialogboksen Legg til opprinnelig modul eller Rediger registrering av opprinnelig modul er lukket.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn et egendefinert navn på den opprinnelige modulen.

Bane

Angi banen for den opprinnelige modulfilen på det fysiske systemet, for eksempel C:\Moduler\MinModule.dll, eller klikk søkeknappen () for å søke etter filen.

Se også


Innholdsfortegnelse