Bruk Filtyper for FTP til å angi listen over filtyper som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for. Administratorer av webservere kan konfigurere bestemte filtyper for å tilpasse hvilke filtyper FTP-tjenesten skal tillate eller avslå, og som du kan bruke til å øke sikkerheten på serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for EXE- og COM-filer, kan du forhindre Internett-klienter fra å laste opp kjørbare filer til webserveren.

Obs!  

Du kan bruke dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering til å angi om ulistede filtyper er tillatte. Du kan finjustere begrensningene for filtilgang for serveren ved å angi at ulistede filtyper ikke er tillatte, og bruke funksjonen FTP-filtyper til å angi listen over filtyper som er tillatte på serveren, manuelt.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Filtype

Viser filtypen som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for.

Tillatt

Viser statusen for filtypen, som er True hvis filtypen er tillatt, eller False hvis filtypen er avslått.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Tillat filtype

Åpner dialogboksen Tillat filtype, der du kan legge til en filtype i listen over tillatte filtyper.

Avslå filtype

Åpner dialogboksen Avslå filtype, der du kan legge til en filtype i listen over avslåtte filtyper.

Fjern

Fjerner en filtype, et skjult segment, en URL-sekvens eller en kommando fra listen.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og FTP-forespørselsgrenser.

Se også


Innholdsfortegnelse