Bruk dialogboksen Felt for W3C-logging til å velge informasjonen du vil inkludere i loggfiler. Denne dialogboksen er tilgjengelig bare når du velger W3C fra rullegardinlisten Format på funksjonssiden Logging.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Dato (date)

Logger datoen som forespørselsen ble sendt. Valgt som standard.

Klokkeslett (time)

Logger klokkeslettet, i UTC-format (Coordinated Universal Time), som forespørselen ble sendt. Valgt som standard.

Klientens IP-adresse (c-ip)

Logger IP-adressen til klienten som foretok forespørselen. Valgt som standard.

Brukernavn (cs-username)

Logger navnet til den godkjente brukeren som fikk tilgang til serveren. Anonyme brukere angis med en bindestrek. Valgt som standard.

Tjenestenavn (s-sitename)

Logger navnet på Internett-tjenesten og forekomstnummeret som kjørte på klienten på det tidspunktet hendelsen ble logget.

Servernavn (s-computername)

Logger navnet til serveren som loggfiloppføringen ble generert på.

IP-adresse for server (s-ip)

Logger IP-adressen for serveren som loggfiloppføringen ble generert på. Valgt som standard.

Serverport (s-port)

Logger serverportnummeret som er konfigurert for tjenesten. Valgt som standard.

Metode (cs-method)

Logger HTTP-metoden, for eksempel GET, som brukes i forespørselen. Valgt som standard.

URI-stamme (cs-uri-stem)

Logger URI-stammen (Uniform Resource Identifier) som er målet for handlingen, for eksempel Default.htm. Valgt som standard.

URI-spørring (cs-uri-query)

Logger spørringen, hvis en finnes, som klienten forsøkte å utføre. En URI-spørring er nødvendig bare for dynamiske sider. Valgt som standard.

Protokollstatus (sc-status)

Logger HTTP-statuskoden. Valgt som standard.

Protokolldelstatus (sc-substatus)

Logger HTTP-delstatuskoden. Valgt som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Logger Windows-statuskoden. Valgt som standard.

Byte sendt (sc-bytes)

Logger antall byte som serveren sendte.

Byte mottatt (cs-bytes)

Logger antall byte som serveren mottok.

Tid brukt (time-taken)

Logger hvor lang tid handlingen tok i millisekunder. Valgt som standard.

Protokollversjon (cs-version)

Logger protokollversjonen, HTTP eller FTP, som klienten brukte.

Vert (cs-host)

Logger vertshodenavnet, hvis et navn finnes.

Obs!  

Vertsnavnet du konfigurerer for webområdet, vises kanskje annerledes i loggfilene fordi HTTP.sys logger vertsnavn ved hjelp av formatet punycode-encoded.

Brukeragent (cs(User-Agent))

Logger leseren som forespørselen kom fra. Valgt som standard.

Informasjonskapsel (cs(Cookie))

Logger innholdet i en eventuell informasjonskapsel som ble sendt eller mottatt.

Refererer (cs(Referer))

Logger området som brukeren sist besøkte. Dette området hadde en kobling til det gjeldende området.

Se også


Innholdsfortegnelse