Bruk funksjonssiden Tillatelser for IIS-behandling til å administrere IIS Manager-brukere, Windows-brukere og medlemmer av Windows-grupper som har lov til å koble til et område eller en applikasjon. Brukere kan konfigurere delegerte funksjoner på alle områder og applikasjoner som du gir dem tilgang til fra siden Tillatelser for IIS-behandling.

Denne funksjonen er tilgjengelig bare for servertilkoblinger. Når du åpner funksjonen på servernivået i IIS Manager, kan du vise brukerne som har fått tillatelse til alle områder og applikasjoner på webserveren, og du kan merke en bruker for å fjerne brukerens tillatelse til et område eller en applikasjon. Du gir en bruker tilgang til et område eller en applikasjon ved å merke området eller applikasjonen, og deretter åpner du funksjonen Tillatelser til IIS-behandling for å konfigurere brukerne som skal ha tillatelse til å koble til det området eller den applikasjonen.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser brukernavnet som brukes til å koble til områder eller applikasjoner i IIS Manager.

Bane

Viser banen til objektet som administratoren kan behandle. Banen kan for eksempel være et områdenavn, for eksempel Standard webområde, eller banen til en applikasjon i standard webområde, for eksempel Standard webområde/kalender.

Nivå

Viser administratorens nivå. De mulige verdiene er Område eller Applikasjon.

Type

Viser legitimasjonstypen som administratoren bruker. Verdien kan være:

  • Windows-gruppe: hvis brukeren er medlem av en Windows-gruppe på serveren.

  • Windows-bruker: hvis brukeren er en Windows-bruker på serveren.

  • IIS Manager-bruker: hvis brukeren ikke er en Windows-bruker eller er medlem av en Windows-gruppe på serveren. IIS Manager-legitimasjonen er spesifikk for IIS, og den gjenkjennes ikke av Windows eller andre applikasjoner på serveren.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Tillat bruker

Åpner dialogboksen Tillat bruker, der du kan velge en bruker for å gi denne brukeren tillatelse til å koble til et område eller en applikasjon.

Avslå bruker

Fjerner den valgte brukeren fra listen Tillatelser for IIS-behandling.

Vis alle brukere

Viser brukere på nåværende nivå og lavere nivåer.

Vis bare områdebrukere eller Vis bare applikasjonsbrukere

Viser brukere bare på nåværende nivå.

Se også


Innholdsfortegnelse