Använd funktionssidan Behörigheter för IIS-hanteraren för att styra vilka IIS-hanteraren-användare, Windows-användare och personer i en Windows-grupp som får ansluta till en plats eller ett program. På sidan Behörigheter för IIS-hanteraren kan användare konfigurera tilldelade egenskaper för alla platser och pogram som du ger dem behörighet till.

Denna funktion är endast tillgänglig för serveranslutningar. När du öppnar funktionen på servernivå i IIS-hanteraren kan du visa de användare som har behörighet till alla platser och applikationer på den webbservern och du kan ta bort en enskild användares behörighet till en viss plats eller ett viss program. För att tilldela en användare behörighet till en webbplats eller ett program måste du välja plats eller program och sedan öppna funktionen Behörigheter för IIS-hanteraren för att ställa in vilka användare som är behöriga att ansluta till platsen eller programmet.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Namn

Visar det användarnamn som används för att ansluta till platser eller program i IIS-hanteraren.

Sökväg

Visar sökvägen till det objekt som administratören kan hantera. Sökvägen kan till exempel vara ett platsnamn som Standardwebbplats eller sökvägen till ett program på standardwebbplatsen som till exempel Standardwebbplats/Kalender.

Nivå

Visar administratörens nivå. Möjliga värden är Webbplats eller Program.

Typ

Visar den typ av autentiseringsuppgifter som administratören kan använda. Värdet kan vara:

  • Windows-grupp: om användaren är medlem i en Windows-grupp på servern.

  • Windows-användare: om användaren är en Windows-användare på servern.

  • Användare av IIS-hanteraren: Om användaren inte är en Windows-användare eller medlem i någon Windows-grupp på servern. Autentiseringsuppgifter för IIS-hanteraren är specifika för IIS och de känns inte igen av Windows eller några andra program på servern.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Tillåt användare

Öppnar dialogrutan Tillåt användare där du kan välja en användare som du vill ge behörighet att ansluta till en plats eller ett program.

Neka användare

Tar bort vald användare från listan med Behörigheter för IIS-hanteraren.

Visa alla användare

Visar användare på aktuell nivå och lägre nivåer.

Visa endast platsanvändare eller Visa endast programanvändare

Visar endast användare på aktuell nivå.

Se även


Innehåll