Du använder sammanfattad autentisering för att erbjuda autentisering som är betydligt säkrare än grundläggande autentisering. Dessutom stöds sammanfattad autentisering av alla moderna webbläsare och fungerar genom proxy- och brandväggsservrar.

Om du vill använda sammanfattad autentisering måste du först inaktivera funktionen anonym autentisering. Den första begäran alla webbläsare skickar till en server avser anonym åtkomst till serverinnehållet. Om du inte inaktiverar anonym autentisering kan användarna anonymt få tillgång till allt innehåll i din server, inklusive begränsat innehåll.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Sammanfattad autentisering

Välj att hantera sammanfattad autentisering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar sammanfattad autentisering.

Inaktivera

Inaktiverar sammanfattad autentisering.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för sammanfattad autentisering där du kan ställa in vilken sfär som användaruppgifterna ska autentiseras mot. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar Sammanfattad autentisering i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll