Använd funktionssidan FTP-användarisolering för att ange användarisoleringsläge för FTP-platsen. FTP-användarisolering är en lösning för Internetleverantörer och programtjänstleverantörer som vill erbjuda sina kunder egna FTP-kataloger för att överföra innehåll. FTP-användarisolering förhindrar att användare ser eller skriver över andra användares innehåll genom att varje användare endast har tillgång till sin egen katalog. Användaren kan inte bläddra högre upp i katalogträdet eftersom användarens högsta katalognivå visas som roten för FTP-tjänsten. Användaren kan emellertid skapa, ändra eller ta bort filer och mappar inom den egna platsen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Isolera inte användare. Starta användare i: FTP-rotkatalogen

Välj det här alternativet för att ange att du inte vill isolera användare.

Alla FTP-sessioner startar i FTP-platsens rotkatalog.

Varning

Om en FTP-användare har tillräckliga behörigheter skulle hon/han kunna komma åt en annan FTP-användares innehåll.

Isolera inte användare. Starta användare i: katalogen Användarnamn

Välj det här alternativet för att ange att du inte vill isolera användare.

Alla FTP-sessioner startar i den fysiska eller virtuella katalogen med samma namn som den inloggade användaren om mappen finns, annars startar FTP-sessionen i FTP-platsens rotkatalog.

OBS

Du kan ange startkatalogen för anonym åtkomst genom att skapa en fysisk eller virtuell mapp med namnet standard i FTP-platsens rotkatalog.

Varning

Om en FTP-användare har tillräckliga behörigheter skulle hon/han kunna komma åt en annan FTP-användares innehåll.

Isolera användare. Begränsa användare till följande katalog: katalogen Användarnamn (inaktivera globala virtuella kataloger)

Välj det här alternativet för att ange att du vill isolera FTP-användarsessioner till den fysiska eller virtuella katalogen med samma namn som FTP-användarkontot. Användaren ser endast sin egen FTP-rotkatalog och hindras från att bläddra högre upp i katalogträdet.

OBS

För att skapa arbetskataloger för varje användare måste du först skapa en fysisk eller virtuell katalog under FTP-serverns rotmapp som fått namn efter din domän eller fått namnet LocalUser för lokala användarkonton. Härefter måste du skapa en fysisk eller virtuell katalog för varje användarkonto som ska få tillgång till FTP-platsen. I följande tabell listas arbetskatalogens syntax för autentiseringsproviders som omfattas av FTP-tjänsten:

Typer av användarkonton Syntax för arbetskatalogen

Anonyma användare

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokala Windows-användarkonton

(kräver grundläggande autentisering)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domänkonton

(kräver grundläggande autentisering)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS-hanteraren eller anpassade autentiseringsanvändarkonton för ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

OBS

%%FtpRoot% är rotkatalogen för FTP-platsen, t.ex. C:\Inetpub\Ftproot.

Viktigt!

Globala virtuella kataloger ignoreras. Inga FTP-användare kan komma åt virtuella kataloger som är konfigurerade på FTP-platsens rotnivå. Alla virtuella kataloger måste definieras direkt under en användares fysiska eller virtuella sökväg i arbetskatalogen.

Isolera användare. Begränsa användare till följande katalog: fysiska katalogen Användarnamn (aktivera globala virtuella kataloger)

Välj det här alternativet för att ange att du vill isolera FTP-användarsessioner till den fysiska katalogen med samma namn som FTP-användarkontot. Användaren ser endast sin egen FTP-rotkatalog och hindras från att bläddra högre upp i katalogträdet.

OBS

För att skapa arbetskataloger för varje användare måste du först skapa en fysisk katalog under FTP-serverns rotmapp som fått namn efter din domän eller fått namnet LocalUser för lokala användarkonton. Härefter måste du skapa en fysisk katalog för varje användarkonto som ska få tillgång till FTP-platsen. I följande tabell listas arbetskatalogens syntax för autentiseringsproviders som omfattas av FTP-tjänsten:

Typer av användarkonton Syntax för arbetskatalogen

Anonyma användare

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Lokala Windows-användarkonton

(kräver grundläggande autentisering)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-domänkonton

(kräver grundläggande autentisering)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS-hanteraren eller anpassade autentiseringsanvändarkonton för ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

OBS

%%FtpRoot% är rotkatalogen för FTP-platsen, t.ex. C:\Inetpub\Ftproot.

Viktigt!

Globala virtuella kataloger är aktiverade. Alla virtuella kataloger som är konfigurerade på FTP-platsens rotnivå kan kommas åt av alla FTP-användare om de har tillräckliga behörigheter.

Varning

När globala virtuella kataloger är aktiverade kan alla FTP-användare komma åt andra FTP-användares innehåll om de har tillräckliga behörigheter.

Isolera användare. Begränsa användare till följande katalog: FTP-arbetskatalog som konfigurerats i Active Directory

Välj det här alternativet för att ange att du vill isolera FTP-användarsessioner till arbetskatalogen som konfigurerats i Active Directory-kontoinställningarna för varje FTP-användare. När en användares objekt finns i Active Directory-behållaren extraheras egenskaperna FTPRoot och FTPDir och ger den fullständiga sökvägen till användarens arbetskatalog. Om FTP-tjänsten kan få tillgång till sökvägen utan fel når användaren sin arbetskatalog, som utgör FTP-roten. Användaren ser endast sin egen FTP-rotkatalog och hindras från att bläddra högre upp i katalogträdet. Användaren nekas åtkomst om någon av egenskaperna FTPRoot eller FTPDir saknas eller om de tillsammans inte utgör en giltig och tillgänglig sökväg.

OBS

För det här läget krävs en Active Directory-server med Windows Server 2003 eller senare. En Active Directory-server med Windows 2000 kan också användas, men då måste du lägga till användarobjektschemat manuellt.

Anpassad

Detta alternativ anger att du vill isolera FTP-användarsessioner genom att använda en anpassad provider.

Viktigt!

Det här alternativet är en avancerad funktion som du endast kan välja genom att ändra FTP-konfigurationsinställningarna i din ApplicationHost.config-fil.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Ångrar ändringarna du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll