Voit määrittää FTP-palvelimen käyttäjän eristämistavan FTP-käyttäjän eristäminen -ominaisuussivulla. FTP-käyttäjien eristäminen on ratkaisu niille Internet-palveluntarjoajille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen yksittäisiä FTP-hakemistoja sisällön lataamista varten. FTP-käyttäjien eristäminen estää käyttäjiä näkemästä ja korvaamasta muiden käyttäjien sisältöä rajoittamalla käyttäjien pääsyä omien hakemistojen ulkopuolelle. Käyttäjät eivät voi siirtyä ylemmäksi hakemistorakenteessa, koska heidän päätason hakemistonsa näkyy FTP-palvelun päähakemistona. Tietyissä palvelimissa käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa tiedostoja sekä kansioita.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Älä eristä käyttäjiä. Käyttäjien aloitussijainti: FTP-päähakemisto

Valitse tämä asetus, kun haluat, ettei käyttäjiä eristetä.

Kaikki FTP-istunnot käynnistyvät FTP-palvelimen päähakemistossa.

Huomioitavaa

Kenellä tahansa FTP-käyttäjällä on mahdollisuus käyttää muiden FTP-käyttäjien sisältöä, jos käyttäjällä on tarvittavat käyttöoikeudet.

Älä eristä käyttäjiä. Käyttäjien aloitussijainti: Käyttäjänimihakemisto

Valitse tämä asetus, kun haluat, ettei käyttäjiä eristetä.

Kaikki FTP-istunnot alkavat fyysisessä tai näennäishakemistossa kirjautuneen käyttäjän nimellä, jos kansio on olemassa. Muussa tapauksessa FTP-istunto alkaa FTP-palvelimen päähakemistossa.

Huomautus

Voit määrittää anonyymin käytön aloitushakemiston luomalla FTP-palvelimen päähakemistoon fyysisen tai näennäishakemiston kansion nimeltä oletus.

Huomioitavaa

Kenellä tahansa FTP-käyttäjällä on mahdollisuus käyttää muiden FTP-käyttäjien sisältöä, jos käyttäjällä on tarvittavat käyttöoikeudet.

Eristä käyttäjät. Rajoita käyttäjät seuraavaan hakemistoon: Käyttäjänimihakemisto (poista käytöstä yleiset näennäishakemistot)

Valitse tämä asetus, kun haluat eristää FTP-käyttäjien istunnot FTP-käyttäjän tilin nimiseen fyysiseen tai näennäishakemistoon. Käyttäjä näkee vain FTP:n pääsijainnin eikä pysty siirtymään ylemmäksi hakemistorakenteessa.

Huomautus

Kun haluat luoda jokaiselle käyttäjälle kotihakemiston, luo ensin fyysinen tai näennäishakemisto FTP-palvelimen pääkansioon, jonka nimi on sama kuin toimialueen nimi tai LocalUser, jos kyseessä on paikallinen käyttäjätili. Luo seuraavaksi jokaiselle FTP-palvelinta käyttävälle käyttäjätilille fyysinen tai näennäishakemisto. Seuraavassa taulukossa on FTP-palveluun kuuluvien todentamispalveluiden kotihakemiston syntaksi:

Käyttäjätilityypit Kotihakemiston syntaksi

Anonyymit käyttäjät

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Paikalliset Windows-käyttäjätilit

(vaatii perustodentamisen)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-toimialuetilit

(vaatii perustodentamisen)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS-hallinta- tai ASP.NET-todentamisen mukautetut käyttäjätilit

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Huomautus

%%FtpRoot% on FTP-palvelimen päähakemisto (esimerkiksi C:\Inetpub\Ftproot).

Tärkeää

Yleiset näennäishakemistot ohitetaan. FTP-käyttäjät eivät voi käyttää näennäishakemistoja, jotka on määritetty FTP-palvelimen päätasolla. Kaikki näennäishakemistot on määritettävä eksplisiittisesti käyttäjän fyysiseen tai näennäisen kotihakemiston polkuun.

Eristä käyttäjät. Rajoita käyttäjät seuraavaan hakemistoon: Käyttäjänimen fyysinen hakemisto (ota yleiset näennäishakemistot käyttöön)

Valitse tämä asetus, kun haluat eristää FTP-käyttäjien istunnot FTP-käyttäjän tilin nimiseen fyysiseen hakemistoon. Käyttäjä näkee vain FTP:n pääsijainnin eikä pysty siirtymään ylemmäksi hakemistorakenteessa.

Huomautus

Kun haluat luoda jokaiselle käyttäjälle kotihakemiston, luo ensin fyysinen hakemisto FTP-palvelimen pääkansioon, jonka nimi on sama kuin toimialueen nimi tai jonka nimi on LocalUser, jos kyseessä on paikallinen käyttäjätili. Luo seuraavaksi jokaiselle FTP-palvelinta käyttävälle käyttäjätilille fyysinen hakemisto. Seuraavassa taulukossa on FTP-palveluun kuuluvien todentamispalveluiden kotihakemiston syntaksi:

Käyttäjätilityypit Kotihakemiston syntaksi

Anonyymit käyttäjät

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Paikalliset Windows-käyttäjätilit

(vaatii perustodentamisen)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows-toimialuetilit

(vaatii perustodentamisen)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS-hallinta- tai ASP.NET-todentamisen mukautetut käyttäjätilit

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Huomautus

%%FtpRoot% on FTP-palvelimen päähakemisto (esimerkiksi C:\Inetpub\Ftproot).

Tärkeää

Yleiset näennäishakemistot otetaan käyttöön. Kaikki FTP-käyttäjät voivat käyttää kaikkia FTP-palvelimen päätasolla määritettyjä näennäishakemistoja, jos käyttäjillä on tarvittavat käyttöoikeudet.

Huomioitavaa

Kun yleiset näennäishakemistot otetaan käyttöön, kaikki FTP-käyttäjät voivat käyttää muiden FTP-käyttäjien sisältöä, jos heillä on tarvittavat käyttöoikeudet.

Eristä käyttäjät. Rajoita käyttäjät seuraavaan hakemistoon: Active Directoryssa määritetty FTP-kotihakemisto

Valitse tämä asetus, kun haluat eristää FTP-käyttäjien istunnot kotihakemistoon, joka on määritetty kunkin FTP-käyttäjän Active Directoryn tiliasetuksissa. Kun käyttäjän objekti sijaitsee Active Directoryn säilössä, FTPRoot- ja FTPDir-ominaisuudet puretaan käyttäjän kotihakemiston täydellistä polkua varten. Jos FTP-palvelu pystyy muodostamaan yhteyden polkuun, käyttäjä sijoitetaan FTP-pääsijaintia edustavaan kotihakemistoon. Käyttäjä näkee vain FTP:n pääsijainnin eikä pysty siirtymään ylemmäksi hakemistorakenteessa. Käyttäjä ei voi muodostaa yhteyttä, jos FTPRoot tai FTPDir-ominaisuutta ei ole tai nämä eivät muodosta yhdessä kelvollista polkua.

Huomautus

Edellytyksenä on Active Directory -palvelin, jossa on Windows Server 2003 tai uudempi käyttöjärjestelmä. Windows 2000 Active Directorya voidaan myös käyttää, mutta se edellyttää User Object -rakenteen laajentamista manuaalisesti.

Mukautettu

Tämä asetus määrittää, että haluat eristää FTP-käyttäjien istunnot mukautettua palvelua käyttämällä.

Tärkeää

Tämä asetus on lisätoiminto, joka voidaan valita vain muokkaamalla FTP-määritysasetuksia ApplicationHost.config-tiedostossa.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys