Lisää yleismerkkikomentosarjan yhdistäminen- ja Muokkaa yleismerkkikomentosarjan yhdistämistä -valintaikkunoissa voit lisätä ja muokata yleismerkkikomentosarjan yhdistämisiä. Yhdistämiselle määrittämäsi ISAPI-laajennus käsittelee kaikki tiedostotunnisteet ja tarkistaa jokaisen pyynnön, ennen kuin pyydetty sivu lähetetään käsittelijälle.

Kun olet lisännyt tai tallentanut käsittelijän yhdistämisen valitsemalla OK, toiminto on lisättävä ISAPI- ja CGI-rajoitukset -luetteloon, jotta sen voi suorittaa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Pyynnön polku

Näyttää tähden (*).

Huomautus

Jos haluat määrittää tietylle tiedostotunnisteelle tai tietyn tiedostotunnisteen sisältävälle tiedostolle komentosarjamäärityksen, käytä Lisää komentosarjamääritys -toimintoa Käsittelijän yhdistämiset -sivulla.

Suoritustiedosto

Kirjoita ISAPI-laajennuksen polku fyysisessä tiedostojärjestelmässä.

Etsi .exe- tai .dll-tiedosto fyysisestä tiedostojärjestelmästä.

Nimi

Kirjoita käsittelijän yhdistämistä kuvaava nimi.

Katso myös


Sisällys