Voit määrittää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasäännön käyttämällä ohjatun Lisää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntö -toiminnon Määritä seurantatilanteet -sivua tai ohjattua Muokkaa epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöä -toimintoa. Tämän seurantasäännön avulla voit siepata epäonnistuneen pyynnön seurantatapahtumia ja kirjata seurantatapahtumat niiden tapahtuessa luomatta virhetilannetta uudelleen.

Jos useita seurantaehtoja on määritetty, ensimmäinen täyttynyt ehto luo epäonnistuneen pyynnön seurantalokitiedoston. Jos esimerkiksi määrität seurantasäännön, joka kirjaa lokiin tilakoodin 404 luovat pyynnöt sekä pyynnöt, joiden suorittaminen kestää neljä sekuntia tai kauemmin, seurantalokitiedosto luodaan, kun jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy ensimmäisen kerran:

  • pyyntö luo tilakoodin 404

  • pyynnön suorittaminen kestää yli neljä sekuntia.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Tilakoodit

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että lokitiedostoon merkitään seurantatapahtuma vastauksista, jotka luovat tietyn HTTP-tilakoodin (ja valinnaisesti alitilakoodin). Kirjoita seurattavat tilakoodit tilakoodien ruutuun. Erota tilakoodit pilkuilla (,) tai kirjoita tilakoodialue ja erota koodit tavuviivalla (-). Voit määrittää tilakoodit myös alitilakoodeja käyttäen, esimerkiksi 404.2 tai 404.3.

Kesto (sekunteina)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat seurata tapahtumia, jotka ylittävät pyynnön käsittelylle määritetyn aikavälin. Kirjoita ruutuun sekunteina enimmäisaika, jonka pyyntö voi kestää.

Tapahtuman vakavuus

Valitse tämä asetus, jos haluat seurata tapahtumia vakavuuden mukaan. Valitse luettelosta jokin seuraavista seurattavista tapahtuman vakavuusasteista:

  • Virhe: antaa tietoja osista, joissa on tapahtunut virhe ja jotka eivät voi jatkaa pyyntöjen käsittelemistä. Nämä virheet ilmaisevat yleensä, että kyseessä on palvelimen ongelma.

  • Vakava virhe: antaa tietoja toimista, jotka voivat aiheuttaa prosessin päättymisen.

  • Varoitus: antaa tietoja osista, joissa on tapahtunut virhe, mutta jotka voivat jatkaa pyynnön käsittelemistä.

Katso myös


Sisällys