IIS-palveluiden hallinnan käyttäjät -ominaisuussivun avulla voit hallita käyttäjätilejä, joilla on oikeus muodostaa yhteys WWW-palvelimen sisältämiin sivustoihin ja sovelluksiin. IIS-hallinta -valtuudet ovat IIS-kohtaisia, eivätkä Windows-sovellukset tai muut palvelimen sisältämät sovellukset tunnista niitä.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Nimi

Näyttää käyttäjänimen, jota käytetään muodostettaessa yhteys IIS-hallinta -järjestelmän sivustoihin tai sovelluksiin.

Tila

Näyttää, onko käyttäjätili käytössä vai poissa käytöstä. Vain käyttäjät, jotka on otettu käyttöön, voivat muodostaa IIS-hallinta -työkalun avulla yhteyden niihin sivustoihin ja sovelluksiin, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää käyttäjä

Avaa Lisää käyttäjä -valintaikkunan, jossa voit lisätä IIS-hallinta -käyttäjätilin.

Muuta salasanaa

Avaa Muuta salasanaa -valintaikkunan, jossa voit muuttaa IIS-hallinta -käyttäjän salasanan.

Ota käyttöön

Ottaa käyttöön valitun käyttäjän. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde, joka ei ole käytössä, on valittu ominaisuussivun luettelosta.

Poista käytöstä

Poistaa valitun käyttäjän käytöstä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde, joka on käytössä, on valittu ominaisuussivun luettelosta.

Poista

Poistaa valitun kohteen luettelosta. Tämä poistaa myös kaikki valitulle käyttäjälle myönnetyt sivustojen ja sovellusten käyttöoikeudet.

Katso myös


Sisällys