Käytä Active Directory -asiakasvarmennetodennusta, kun haluat yhdistää asiakasvarmenteen tiedot useaan palvelimeen.

Huomautus

Yleismerkkejä käyttävä yhdistäminen ei kuitenkaan toimi AD-asiakasvarmennetodennusta käytettäessä yhtä tehokkaasti kuin IIS:n alkuperäinen yleismerkkejä käyttävä yhdistäminen.

Jos valitset AD-asiakasvarmennetodennuksen, IIS-varmenteen yhdistämistä ei voi käyttää muissa valitun palvelimen isännöimissä sivustoissa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Active Directory -asiakasvarmennetodennus

Valitsemalla tämän voit hallita Active Directory -asiakasvarmennetodennusta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Ota käyttöön

Ottaa Active Directory -asiakasvarmennetodennuksen käyttöön.

Poista käytöstä

Poistaa Active Directory -asiakasvarmennetodennuksen käytöstä.

Katso myös


Sisällys