Määritä alkuperäinen moduuli -valintaikkunassa voit ottaa käyttöön rekisteröityjä moduuleita lisäämällä ne Moduulit-luetteloon, lisätä ja muokata alkuperäisten moduulien rekisteröintiä tai poistaa alkuperäisiä moduuleita WWW-palvelimesta. Rekisteröity moduuli täytyy myös lisätä Moduulit-luetteloon, jotta alkuperäinen moduuli ryhtyy käsittelemään pyyntöjä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Valitse vähintään yksi käyttöön otettava rekisteröity moduuli

Valitse rekisteröity moduuli (tai moduulit), jonka haluat lisätä WWW-palvelimen Moduulit-luetteloon. Kun moduuli lisätään Moduulit-luetteloon, moduuli voi käsitellä palvelimeen tehdyt pyynnöt.

Rekisteröi

Avaa Rekisteröi alkuperäinen moduuli -valintaikkunan, jossa voit rekisteröidä uuden alkuperäisen moduulin.

Huomautus

Tämä painike on käytettävissä vain palvelintasolla.

Muokkaa

Avaa Muokkaa alkuperäisen moduulin rekisteröintiä -valintaikkunan, jossa voit muokata rekisteröityä alkuperäistä moduulia. Tämä painike on käytettävissä vain, kun rekisteröity moduuli on valittu Valitse vähintään yksi käyttöön otettava rekisteröity moduuli -luettelosta.

Huomautus

Tämä painike on käytettävissä vain palvelintasolla.

Poista

Poistaa valitun moduulin rekisteröinnin WWW-palvelimesta. Tämä painike on käytettävissä vain palvelintasolla ja kun rekisteröity moduuli on valittu Valitse vähintään yksi käyttöön otettava rekisteröity moduuli -luettelosta.

Huomautus

Kun moduuli poistetaan Moduulit-ominaisuussivun luettelosta, moduuli poistetaan käytöstä, mutta se on edelleen rekisteröitynä WWW-palvelimessa.

Katso myös


Sisällys