Pakkaus-ominaisuussivun avulla saat nopeammat IIS:n ja pakkaustoiminnon sallivien selainten väliset tiedonsiirtoajat. Pakkaus on käytännöllinen toiminto, jos sivusto käyttää runsaasti kaistanleveyttä tai jos haluat käyttää kaistanleveyttä tehokkaammin. Pakkaus voi parantaa suorituskykyä, jos verkkosi kaistanleveys on rajoitettu, kuten on esimerkiksi matkapuhelinasiakkailla. Pakkaus parantaa suorituskykyä myös tietokeskusympäristössä.

IIS:ssä on käytettävissä seuraavat pakkaustavat:

  • Vain staattiset tiedostot

  • Vain dynaamiset sovellusten vastaukset

  • Sekä staattiset tiedostot että dynaamiset sovellusten vastaukset

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Ota sisällön staattinen pakkaus käyttöön

Määrittää IIS:n pakkaamaan staattisen sisällön.

Huomautus

Toisin kuin dynaamiset vastaukset, pakatut staattiset vastaukset voidaan tallentaa välimuistiin useina pyyntöinä heikentämättä suoritinresursseja. Seuraavan pyynnön kohdalla pakattu tiedosto voidaan hakea levyltä, mikä parantaa suorituskykyä, sillä suorittimen ei tarvitse pakata tiedostoa uudelleen.

Ota sisällön dynaaminen pakkaus käyttöön

Määrittää IIS:n pakkaamaan dynaamisen sisällön.

Huomautus

Dynaamisten sovellusten vastausten pakkaaminen voi vaikuttaa suoritinresursseihin, koska IIS ei tallenna välimuistiin dynaamisen tulosteen pakattuja versioita. Jos dynaamisten vastausten pakkaus otetaan käyttöön ja IIS ottaa vastaan dynaamista sisältöä sisältävän pyynnön resurssilta, IIS:n lähettämä vastaus pakataan uudelleen joka kerta, kun sitä pyydetään. Koska dynaaminen pakkaus vie huomattavasti suoritinaikaa ja muistia, käytä sitä vain palvelimissa, joiden käyttäjillä on hidas verkkoyhteys, mutta paljon vapaata suoritinaikaa.

Pakkaa vain tiedostot, jotka ovat suurempia kuin (tavua)

Määrittää tiedoston vähimmäiskoon, jonka haluat IIS:n pakkaavan. Oletuskoko on 256 tavua.

Huomautus

Tämä asetus on käytettävissä vain palvelintasolla.

Välimuistikansio

Määrittää sen paikallisen kansion polun, johon pakattu staattinen tiedosto tallennetaan välimuistiin joko tiedoston vanhentumiseen tai sisällön muuttumiseen asti. Tämän väliaikaisen kansion tulee suojaussyistä olla paikallisessa asemassa tai NTFS-muotoillussa osiossa. Kansiota ei voi pakata, eikä sitä pitäisi jakaa.

Huomautus

Tämä ruutu on käytettävissä vain palvelintasolla.

Sovellussarjakohtainen levytilan raja (Mt)

Määrittää tilan enimmäismäärän (megatavuina), jonka haluat IIS:n käyttävän staattisen sisällön pakkauksessa. Kun tämä asetus on määritetty, IIS tyhjentää automaattisesti väliaikaisen kansion, kun sen enimmäiskoko on saavutettu. Oletusenimmäiskoko on 100 megatavua sovellussarjaa kohden.

Huomautus

Tämä asetus on käytettävissä vain palvelintasolla.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys